Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Oznakowanie CE

Oznakowanie CE 11 lata 11 miesiąc temu #2915

  • woytec
  • woytec Avatar
Witam,
Mam -myślę, że ciekawy- temat. Chodzi mi o oznakowywanie wyrobu budowlanego mieszanki mineralno-asfaltowej znakiem CE. Certyfikacja ZKP i system 2+ są mi znane. Problem pojawia się gdy chce wyprodukować mieszankę mineralno-asfaltową (dla np. ruchu KR 1-2) z zastosowaniem kruszywa naturalnego (które oczywiście przebadałem pod kątem PN-EN 13043), ale Producent (Kopalnia) nie posiada ZKP i nie oznakowuje kruszywa drobnego (piasku) znakiem CE. Czy mogę użyć takie kruszywo?

Efektem końcowym jest wyrób w postaci mieszanki mineralno-asfaltowej, które spełnia wszystkie parametry norm z serii 13108-x. Czy jest istotne by kruszywo, które użyłem i które spełnia wymagane parametry z WT-1 2010 miało oznakowanie CE?
Co więcej dla KR 1-2 i dla podbudów 3-6 dopuszczony jest system 4 dla Kopalni, czyli nie jest wymagane pełne ZKP Producenta Kruszywa. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Oznakowanie CE 11 lata 11 miesiąc temu #2931

  • woytec
  • woytec Avatar
Art. 10. prawa budowlanego
Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały,
o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych
wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
odrębnymi.

normy nie są przepisami, bo ustawa o normalizacji mówi
Rozdział 3 Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne
Art. 5. 3.Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne.

Nie wiem czy są inne przepisy odrębne, o których wspomina prawo budowlane, a ustanowione przez ministerstwo infrastruktury, które nakazuje jednoznacznie, że materiały stosowane w obiekcie budowlanym mają mieć cokolwiek. Nie mówię tu o przepisach pożarowych, bo to akurat określa chyba jakaś ustawa jaki materiał ma mieć jaką odporność ogniową.
Certyfikacja, o której piszesz, czyli ZKP zakładowa kontrola produkcji, chyba nie jest objęta tymi odrębnymi przepisami, o których wspomina prawo budowlane.
Wygląda na to, że jest jeden wielki bajzel i dowolność, czyli dziki kapitalizm :D

Znak CE jest chyba tylko potrzebny do handlu na wspólnym rynku europejskim, bo regulują go prawnie dyrektywy EWG lub WE, a jeżeli Polacy chcą wbudować badziewie u siebie pochodzące z Polski to nie musi mieć żadnego CE.
Być może się mylę, ale jak masz jakieś przepisy konkretne o konieczności oznakowania wyrobów wbudowywanych w obiekt budowlany, o których mówi art.10 prawa budowlanego, to chętnie je poznam. Choć znając polską rzeczywistość to tego nie ma :D poza bałaganem :D
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Oznakowanie CE 11 lata 11 miesiąc temu #2933

  • woytec
  • woytec Avatar
Problem w tym, że nas obowiązuje także prawo UE, a dokładnie przyjęta Dyrektywa w sprawie wyrobów budowlanych 89/106/EWG.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Oznakowanie CE 11 lata 11 miesiąc temu #2934

  • woytec
  • woytec Avatar
Racja, że stosowanie norm jest dobrowolne, ale jeśli zostają przywołane w jakimś dokumencie to są uważane za wiążące. Tak właśnie jest w przypadku Dyrektywy 89/106/W89/106/EWG.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Oznakowanie CE 11 lata 11 miesiąc temu #2935

  • woytec
  • woytec Avatar
ta dyrektywa mówi o normach zharmonizowanych które ustala UE
Artykuł 17
Normy zharmonizowane
1. Normy zharmonizowane ustanawiane są przez europejskie organy normalizacyjne wymienione w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE na podstawie wniosków (zwanych dalej „mandatami”) wydanych przez Komisję zgodnie z art. 6 tej dyrektywy po przeprowadzeniu konsultacji ze Stałym Komitetem ds. Budownictwa, o którym mowa w art. 64 niniejszego rozporządzenia (zwanym dalej „Stałym Komitetem ds. Budownictwa

4. Europejskie organy normalizacyjne określają w normach zharmonizowanych mającą zastosowanie zakładową kontrolę produkcji, która uwzględnia szczególne warunki procesu produkcyjnego danego wyrobu budowlanego.
Norma zharmonizowana zawiera szczegóły techniczne niezbędne do wdrożenia systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych.

dyrektywa 98/34/WE w załączniku II nie podaje krajowego organu normalizacyjnego w polsce nie ma tam nawet polski w wykazie :D może jest jakaś bardziej aktualna dyrektywa
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.150 s.