Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Parking - oznakowanie

Parking - oznakowanie 11 lata 7 miesiąc temu #3212

  • MiSSieK
  • MiSSieK Avatar
Proszę o opinię na temat prawidłowości oznakowania parkingu. Parking został sfotografowany, a zdjęcia załączyłem do wiadomości. Właścicielem terenu jest spółdzielnia mieszkaniowa, która to odpowiada za postawienie tych znaków.

Przy wjeździe z drogi publicznej na ten teren prywatny nie ma znakw: D-46 "droga wewnętrzna", D-40 "strefa zamieszkania" oraz znaku D-52 "strefa ruchu".

Bezpośrednio przed budynkiem mieszkalnym wyznaczone zostały miejsca parkingowe, do których prowadzi jedna droga.

https://docs.google.com/file/d/0BzW9...VZV3R3TUE/edit
https://docs.google.com/file/d/0BzW9...VZV3R3TUE/edit


Na zdjęciach ukazane jest miejsce parkingowe oznaczone znakiem:
D18-a "parking - miejsce zastrzeżone" z tabliczką T29 (tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się). Znak ten jest ustawiony za żywopłotem, zatem wjeżdżając tam w nocy, oświetlenie pojazdu nie jest w stanie go oświetlić, a zatem można go niezauważyć.

Miejsce nie jest oznaczone znakiem poziomym P20 (koperta), czy tez P-24 (miejsce dla osoby niepełnosprawnej).

Proszę o opinię:

1. Czy prawidłowo jest oznaczone miejsce parkingowe z wyznaczonym miejscem zastrzeżonym dla osób niepełnosprawnych ?
2. Czy nie zastosowanie się do w/w znaku D18-a z tabliczką T29 może skutkować ukaraniem mandatem przez służby Straży Miejskiej, bądź Policji ?
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Parking - oznakowanie 11 lata 6 miesiąc temu #3255

  • MiSSieK
  • MiSSieK Avatar
oznakowanie tego miejsca jest nieprawidłowe, musi być namalowana koperta . Tak mówią przepisy i póki co ich nikt nie zmienił.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Re: Parking - oznakowanie 11 lata 6 miesiąc temu #3266

  • MiSSieK
  • MiSSieK Avatar
Prawo o ruchu drogowym:
Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2) zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
3) (1) wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu;
3) (2) wymagania w stosunku do innych uczestników ruchu niż kierujący pojazdami;
4) zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.
2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:
1) koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
2) wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.


Jeżeli jest to teren spółdzielni, to dopóki nie zostanie tam postawiony znak D-52 "strefa ruchu" lub D-40 "strefa zamieszkania" (na zjeździe z drogi publicznej) przepisy ruchu drogowego nie obowiązują - mają co najwyżej charakter informacyjny, formę (pobożnego) życzenia zarządcy terenu. Ani policja, ani straż miejska nie ma prawa karać za niestosowanie się do nich.

Wyjątkiem jest czyn realnie zagrażający bezpieczeństwu ludzi (Art. 1 ust. 2). Wyrok WSA w Rzeszowie, mówi m.in.:
"Przepisy p.r.d. poza drogami publicznymi obowiązują w ograniczonym zakresie; zastosowanie mają wyłącznie przepisy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu, i jedynie wówczas, gdy wymaga tego konieczność uniknięcia zagrożenia tego bezpieczeństwa - por. R. A. Stefański, Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, uwagi do art. 1 ustawy."
oraz
"Jeżeli wolą właściciela bądź zarządcy terenu, na którym znajduje się droga wewnętrzna, jest uregulowanie odbywającego się na niej ruchu poprzez umieszczenie stosownego znaku drogowego, to aktywność ta ma charakter właścicielski, cywilnoprawny."

Czyli, jeżeli nasze postępowanie nie zagrażało bezpieczeństwu ludzi, to ewentualne spory powinny być rozstrzygane przed sądem cywilnym, a nie w drodze mandatu, czy to policji, czy straży miejskiej.

pozdr
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.121 s.