Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie

TEMAT: Żużel i odpady 17 01 07 a droga wewnętrzna.

Żużel i odpady 17 01 07 a droga wewnętrzna. 8 lata 4 miesiąc temu #4232

  • sara_wer
  • sara_wer Avatar
Opis problemu:
1. Graniczę z działką, która ma nieustalony status prawny, według rejestru gruntów działka nie ma właściciela, władającym jest miasto.
2. Działka ta stanowi drogę wewnętrzną.
3. Sąsiad dla, którego ta działka jest dojazdem do posesji, w tym roku wysypał na jej całej powierzchni żużel paleniskowy oraz zmieszany gruz ceglany, betonowy i ceramiczny, który pochodzi z remontu jego domu. Nie miał na to pozwolenia od władającego działką.
4. Poprzez działania wymienione w punkcie 3 przedmiotowa działka została podwyższona, miejscami ponad 50 cm powyżej działek sąsiednich. Spowodowało to, że wody opadowe i roztopowe spływają na moja działkę.
Moje pytania:
a) Czy sąsiad może wysypywać odpady wymienione w punkcie 3 na przedmiotowa działkę bez zgody władającego/ właściciela działki?
b) Czy podwyższenie działki nie łamie zapisów art. 29 prawa wodnego?
c) Czym w oparciu o prawo będzie wysypanie żużla i odpadów poremontowych w przytoczonej sprawie? Sąsiad orzekł, że wykonał jedynie "prace utrzymaniowe" na tej drodze wewnętrznej. Czy nie doszło do samowoli budowlanej np. z tego względu, że wysokość drogi względem działek sąsiednich podniosła się o 50 cm?
d) Czy mógł wykorzystać żużel do ww. prac?
Ostatnio zmieniany: 8 lata 4 miesiąc temu przez sara_wer. Powód: Błąd w temacie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zużel a droga wewnętrzna. 8 lata 4 miesiąc temu #4235

Zgodnie z ustawą o odpadach (art.30) zakazuje się przetwarzania odpadów poza instalacjami lub urządzeniami. Droga jest jednak instalacją w myśl zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Zatem odpady o kodzie 17 01 07 – „Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06” można wykorzystywać w granicach pasa drogowego przez zarządcę drogi.

Ustawodawca dopuszcza również możliwość przekazania tego rodzaju odpad osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, które winny postępować zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami.
AK
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Zużel a droga wewnętrzna. 8 lata 4 miesiąc temu #4236

  • baba Jack
  • baba Jack Avatar
Witam, trochę się dziwię, że wody opadowe nie są wchłaniane w tak utwardzoną drogę gruntową. Może spróbować dogadać się z sąsiadem i złapać tą wodę jakimś odwodnieniem, bo dobry sąsiad to w dzisiejszych czasach to skarb , "on zimą ci pomoże przy węglu i przy koksie i nawet nie zauważysz , ułoży wam rok się " pozdrawiam Jacek ;)
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żużel i odpady 17 01 07 a droga wewnętrzna 8 lata 4 miesiąc temu #4237

  • sara_wer
  • sara_wer Avatar
Napisał Pan/Pani, że odpady o kodzie 17 01 07 można odzyskiwać poza instalacjami zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Znalazłam dokument pdf. pod tytułem "Zestawienie uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami" www.mos.gov.pl/g2/big/2014_08/36de8313e3...e6434d2a589a028a.pdf. Czyli dokument powiązany z ww. rozporządzeniem. W tym dokumencie znajdują się podpunkty 79 i 80, w których znajduje się uwaga na temat odpadów 17 01 07 cyt. /.../Dlatego też proponujemy wprowadzić możliwość wykorzystania odpadu o kodzie 17 01 07 do utwardzania powierzchni terenów/.../. Ta uwaga została NIEPRZYJĘTA.
Czy z wymienionego przez mnie dokumentu pdf. i ww. rozporządzenia nie wynika, że odpady o kodzie 17 01 07 NIE MOGĄ być wykorzystane do utwardzania lub naprawy dróg??? Ww. rozporządzenie jasno określa w jaki sposób można wykorzystać odpady 17 01 07. Nie ma w nim nigdzie wspomnianego, że odpady 17 01 07 można wykorzystać w taki sposób jak napisałam w pierwszym poście.
Także przytoczone przez Pana/Pani Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku nie zezwala na wykorzystanie odpadów o kodzie 17 01 07 do naprawiana drogi czy jej utwardzania. Chyba można także analogicznie powiązać to rozporządzenie z przytoczonym przez mnie dokumentem pdf???
Napisał Pan/Pani, że wspomniana przez mnie droga będzie instalacją. Czy nie oznacza to, że prace polegające na utwardzeniu jej za pomocą żużla bez odpowiednich zezwoleń od odpowiednich organów będą samowolą budowlaną???
Czy nie oznacza to, że w świetle przytoczonych przez Pana/Pani aktów prawnych opisane przez mnie w pierwszym poście działania świadczą, że odpady 17 01 07 i żużel zostały wykorzystane niezgodnie z nimi oraz prawem budowlanym???

baba Jack
W jaki sposób mają wsiąkać jak została utworzona około 50 cm warstwa zmieszanego żużla i odpadów budowlanych? Wcześniej rzeczywiście była to zwykła droga gruntowa. Jednak wysypanie ww. odpadów spowodowało, że powstała twarda powierzchnia. Dodatkowo jest ona powyżej działek sąsiednich. I gdy przyjdzie większy deszcz woda spływa na moja działkę. z rozmowy z sąsiadem wiem, że jego nie interesuje czy odprowadza wodę na moją własność.
Ostatnio zmieniany: 8 lata 4 miesiąc temu przez sara_wer. Powód: Błąd w temacie.
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.

Żużel i odpady 17 01 07 a droga wewnętrzna 8 lata 4 miesiąc temu #4238

W przypadku jeżeli zarządca drogi posiada decyzję budowlaną lub zgłoszenie, w których ma wyszczególnione kody odpadów np. 170107, wówczas drogę traktuje się jako instalację, więc może ten odpad wykorzystać m.in. do podbudowy dróg i autostrad (warunki odzysku określone w pkt 5 rozporządzenia w sprawie odzysku poza instalacjami (Dz.U. z 2015 r., poz. 796)). Jest jednak wymagana decyzja na odzysk odpadów od właściwego starosty. Z wnioskiem występuje zarządca drogi.
W przypadku jeżeli zarządca drogi nie ma decyzji budowlanej/ zgłoszenia z wyszczególnieniem odpadów, które można poddać odzyskowi w granicach pasa drogowego, to wówczas ma zastosowanie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami i wówczas również zarządca drogi - jako właściciel terenu, musi uzyskać decyzję na odzysk od właściwego starosty. Wykorzystanie odpadu jak wyżej.
W obu przypadkach konieczne jest również rozpoznanie, czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, gdyż zgodnie z art. 74.2.21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…… decyzja DUŚ jest wymagana przed uzyskaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
AK
Administrator wyłączył możliwość publicznego pisania postów.
Moderatorzy: Janusz Bohatkiewicz
Czas generowania strony: 0.100 s.