Tytuł Autor
Monitoring środowiska drogi - cz. III dr Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach, Iwona Kreft-Boufal
Monitoring środowiska drogi - cz. II Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach, Iwona Kreft-Boufal
Monitoring środowiska drogi - cz. I Janusz Bohatkiewicz, Magdalena Drach, Iwona Kreft-Boufal
Przejścia dla zwierząt w praktyce - cz. I Janusz Bohatkiewicz, Daniel Maranda
Przejścia dla zwierząt w praktyce - cz. II Janusz Bohatkiewicz, Daniel Maranda
Reżim prawa środowiskowego Joanna Kucharczyk
Nowe rozporządzenie Ministra Środowiska Sławek Kuliś, Iwona Kreft-Boufal, Bartłomiej Dzierża
Bezpieczeństwo i estetyka dróg Lidia Żakowska
NATURA 2000 - szansa czy zagrożenie? Ilona Halucha
Ochrona przyrody a rozwój infrastruktury drogowej - cz. I Rafał T. Kurek