Drukuj

Dziś w Puławach rozpoczęło się trzydniowe szkolenie "Uspokojenie ruchu: aspekty techniczne, prawne, społeczne i środowiskowe" dla osób zainteresowanych tematyką uspokojenia ruchu, inżynierii ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Organizatorem szkolenia jest firma EKKOM Sp. z o.o., która właśnie w Puławach zaprojektowała pierwsze w Polsce "Miasteczko Holenderskie".

Uspokojenie ruchu za pomocą fizycznych środków technicznych to skuteczny sposób na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz łagodzenie środowiskowych i społecznych uciążliwości transportu. To także zestaw przyszłościowych rozwiązań inżynieryjnych w drogownictwie.

W programie szkolenia znajdzie się m.in. pełen cykl planowania, projektowania, wdrażania i oceny uspokajania ruchu, innowacyjne i skuteczne rozwiązania w zakresie inżynierii ruchu, aspekty projektowe, konstrukcyjne i utrzymaniowe, uwarunkowania związane z ochroną środowiska, konsultacje społeczne, a także demonstracja uspokojenia ruchu na terenie szkoleniowym „Miasteczko Holenderskie”, warsztaty w grupach i konsultacje z ekspertami.

***

"Miasteczko Holenderskie" powstało we Włostowicach, jednej z dzielnic Puław. EKKOM opracował dla tego pilotażowego projektu dokumentację na bazie koncepcji zaproponowanej przez ekspertów z Holandii. „Miasteczko holenderskie” zostało zrealizowane dzięki współpracy inwestorów z polskiej i holenderskiej administracji rządowej i samorządowej. Finansowanie pochodziło z budżetu samorządu Województwa Lubelskiego, Miasta Puławy oraz ze środków pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego.