Drukuj

Dziś w południe w Osieku przy projektowanym rondzie - na włączeniu do obwodnicy - odbędzie się uroczyste wbicie łopaty pod budowę obwodnicy Osieka w ramach II etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765, na odcinku Staszów – Osiek.

Budowa obwodnicy Osieka o długości około 1,25 km jest II etapem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 765 na odcinku Staszów – Osiek. Pierwszy etap na odcinku od Staszowa do Osieka w około 80% został zrealizowany w roku 2013, natomiast zgodnie z harmonogramem wykonywania prac na rok 2014 przypada wykonanie dalszej części robót na ciągu zasadniczym oraz obwodnicy Osieka.

Głównym celem budowy obwodnicy jest odciążenie ścisłego centrum Osieka, wyprowadzając pojazdy kierujące się w stronę przeprawy mostowej w Połańcu. Rozbudowywana DW 765 stanowić będzie docelowo szlak komunikacyjny łączący krajową drogę ekspresową S7 od strony Jędrzejowa do planowanej autostrady A4 w okolicach Kolbuszowej i będzie najkrótszym szlakiem komunikacyjnym łączącym Śląsk i Ziemię Świętokrzyską z Podkarpaciem.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego