Drukuj

Będą kolejne remonty na świętokrzyskich drogach. Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Kazimierz Kotowski podpisali 4 umowy na dofinansowanie modernizacji kolejnych odcinków ważnych tras wojewódzkich.

Przebudowane zostaną m.in. przejście przez Świętą Katarzynę i ulica Lubelska w Sandomierzu. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 51 milionów złotych W ramach oszczędności z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przebudowana zostanie droga wojewódzka nr 752 w Świętej Katarzynie, stanowiąca fragment tzw. „Małej Pętli Świętokrzyskiej”. Projekt wartości 5,6 mln zł otrzyma 4,76 mln zł dotacji.

- Oprócz nowej drogi, czyli stworzenia dobrych warunków do podróżowania, chcemy też poprawić bezpieczeństwo pieszych - powstaną też chodniki i nowe zatoczki autobusowe – podkreśla członek Zarządu Województwa Jan Maćkowiak. Zrealizowana zostanie także oczekiwana od dawna zwłaszcza przez mieszkańców grodu nad Wisłą przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 w Sandomierzu, czyli ulica Lubelska.

- Modernizacja ponad dwukilometrowego odcinka tej trasy pochłonie prawie 11 mln zł (dokładnie 10 mln 889 tys. zł), w tym unijne dofinansowanie z RPO wyniesie 9,2 mln zł. – informuje Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa bezpośrednio nadzorujący realizację Regionalnego Programu Operacyjnego.

Zwiększone dofinansowanie otrzyma projekt związany z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 755 Ostrowiec – Ożarów, na odcinku Ostrowiec – Ćmielów I etap. Na przedsięwzięcie o wartości ponad 28 mln złotych Zarząd przekazał prawie 23 mln zł dotacji z RPO. Z kolei rozbudowa trasy wojewódzkiej nr 764 Kielce-Staszów - dotycząca budowy obwodnicy Rakowa dotychczas finansowana z budżetu województwa, otrzyma unijną dotację (wartość projektu to 18 mln 232 tys. zł, w tym wkład unijny z RPO na poziomie 14 mln 564 tys. zł), co pozwoli uwolnić środki budżetowe. Wszystkie projekty realizowane są przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich. W sumie na modernizację tych odcinków dróg z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2-213 przekazanych zostanie 51, 5 mln złotych.

– Dzięki oszczędnościom w ramach RPO mogliśmy ogłosić kolejny konkurs w ramach działania „Rozwój nowoczesnej infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym”. Pozytywnie konkurs przeszło sześć projektów, a pierwsze cztery już wchodzą do realizacji. Ale liczymy też, że z oszczędności przetargowych uda nam się wygospodarować jeszcze jakieś dodatkowe fundusze – podsumowuje marszałek województwa Adam Jarubas.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego