Drukuj

Dziś (29 maja) rozpoczęła się w Krakowie IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Technicznej nt. "Nowoczesne miasta. Infrastruktura i środowisko" INFRAEKO 2014, której organizatorem jest Katedra Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej.

Celem konferencji jest prezentacja i ocena osiągnięć naukowo-technicznych oraz dokonanych wdrożeń rozwiązań i technologii przez specjalistów z Polski i z zagranicy w zakresie tematów związanych z rozwojem miejskiej infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu zasad rozwoju zrównoważonego, które dotyczą:
- optymalizacji systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem retencjonowania ścieków,
- odwodnienia terenów i zagospodarowania wód opadowych,
- ochrony przeciwpowodziowej,
- nowoczesnych urządzeń i uzbrojenia systemów komunalnych,
- rozwoju zrównoważonego infrastruktury miast,
- ochrony środowiska przed zagrożeniami pochodzącymi od systemów komunalnych,
- zagadnień prawnych i procedur przetargowych,
- oceny oddziaływania systemów kanalizacyjnych na ekosystemy wodne,
- monitoringu, sterowania i zarządzania systemami komunalnymi,
- oceny i prognozowania stanu technicznego infrastruktury sieciowej,
- nowoczesnych technologii budowy i odnowy infrastruktury technicznej,
- planowania przestrzennego i rozwoju miast.

W czasie konferencji będzie można zobaczyć wystawy i sesje promocyjne firm zajmujących się obsługą działalności inżynierskiej w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji systemów infrastruktury komunalnej i gospodarki wodnej.

Więcej informacji na stronie www.infraeko.prz.edu.pl

{ppgallery}konferencja/dzien_5{/ppgallery}