Drukuj

12,5 km-odcinek od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej zbuduje konsorcjum, którego liderem jest Aldes Constructiones Polska Sp.o.o. Koszt zadania to blisko 290 mln złotych.

Inwestycja zostanie zrealizowana w 30 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie realizacji robót), w systemie "optymalizuj + projektuj + buduj”. To już druga umowa na Podkarpaciu, której realizacja przewidziana jest w ramach nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Pierwsza umowa, dotycząca budowy odcinka S19 od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe (Kielanówka), została podpisana 9 kwietnia br.

Odcinek drogi ekspresowej S19, od węzła Sokołów Małopolski Północ do Stobiernej, będzie miał 12,5 km długości. Zlokalizowany jest w powiatach: rzeszowskim i łańcuckim, na terenach gmin: Sokołów Małopolski, Trzebownisko, Czarna. Zaprojektowany został w powiązaniu z drogą krajową nr 19 (strona północna) oraz użytkowanym obecnie odcinkiem drogi ekspresowej S19 Stobierna – węzeł Rzeszów Wschód (strona południowa).

Umowa z wykonawcą obejmuje zaprojektowanie (kontynuację projektowania), uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej, a w konsekwencji oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna, wraz z tymczasowym włączeniem do istniejącej DK19 w miejscu przyszłej lokalizacji węzła Sokołów Małopolski Północ.

Wybudowanie tego odcinka S19 umożliwi przejęcie części ruchu z istniejącej sieci dróg krajowych oraz odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych. Do podstawowych celów budowy tego odcinka S19 należy przede wszystkim przejęcie części ruchu z istniejących dróg krajowych i dróg wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, ale także zmniejszenie ryzyka wypadków czy poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku północ-południe. Nie bez znaczenia jest także skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa i zapewnienie komfortu jazdy oraz ograniczenie emisji spalin i hałasu w stosunku do obecnie eksploatowanych dróg.

Źródło: GDDKiA