Drukuj

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju proponuje kolejną nowelizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, dzięki czemu nastąpi uzupełnienie sieci dróg krajowych o kolejne odcinki dróg ekspresowych.

Tym razem do załącznika nr 5 dodano odcinek drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa oraz do załącznika nr 6 obwodnice Wałcza i Szczecinka. Są to inwestycje istotne z punktu widzenia poprawy dostępu do portów morskich. Przewiduje się, że postępowania przetargowe dla nowych zadań rozpoczną się w 2014 r. Ponadto, zmieniono klasę techniczną obwodnicy Olsztyna na odcinku Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód (odcinek ten staje się drogą klasy S). Pociąga to za sobą konieczność uporządkowania załączników poprzez włączenie do załącznika nr 5 odcinka S51 Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód, a w załączniku nr 6 pozostawienie jedynie obwodnicy Olsztyna
w ciągu drogi krajowej nr 16 (odcinek Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe).

Na realizację wszystkich tych zadań w zmienionym załączniku nr 5 konieczne będzie zabezpieczenie kwoty 67,05 mld zł, a w zmienionym załączniku nr 6 kwoty 5,26 mld zł. Środki pochodzić będą z Krajowego Funduszu Drogowego oraz refundacji z budżetu UE.
 
projekt uchwały

załącznik nr 5

załącznik nr 6

Źródło: MIR