Drukuj

Z europejskiego kosmodromu w Kourou (Gujana Francuska) 22 sierpnia br. wystrzelono rakietę z dwiema satelitami systemu nawigacji Galileo. To kolejne urządzenia tego projektu. Obecnie jest już ich sześć. Docelowo Komisja Europejska przewiduje funkcjonowanie w sieci Galileo trzydziestu satelit, w tym sześciu zapasowych. Ich pełne rozmieszczenie na orbicie ziemskiej ma nastąpić jeszcze przed końcem tej dekady lat. Nasz kontynent będzie więc miał zapewniony autonomiczny dostęp do przestrzeni kosmicznej, a z usług bazujących na europejskich satelitach skorzystamy już na przełomie 2014 i 2015 roku.

 

Obecnie sygnały pozycjonowania i pomiaru czasu z systemu nawigacji satelitarnej są wykorzystywane w wielu istotnych obszarach gospodarki, między innymi służą do synchronizacji sieci energetycznej, do obsługi handlu elektronicznego czy łączności komórkowej. Z systemów pozycjonowania satelitarnego w szerokim zakresie korzysta transport. Z tymi systemami wiązane są nadzieje na dalsze usprawnienie transportu i podniesienie jego efektywności. Na przykład systemy oparte na sygnale z satelity wykorzystywane są do planowania tras podróży i zarządzania bezpieczeństwem transportów drogami, szlakami morskimi i powietrznymi. Na pracy tych systemów opierają się nawigacje samochodowe czy programy ratownicze umożliwiające szybkie podjęcie akcji. Zastosowania nawigacji satelitarnej są obecnie liczne i zróżnicowane. Odgrywają one kluczowe role zarówno w biznesie, jak i w codziennym życiu zwykłych obywateli i całych społeczności.  

Galileo to pionierski program technologiczny Unii Europejskiej. W jego efekcie powstanie globalny system nawigacji satelitarnej pozostający pod europejską kontrolą cywilną. Jest on odpowiednikiem amerykańskiego GPS i rosyjskiego GLONASS. Będzie z tymi systemami współpracował. Sygnały Galileo mają jednak zapewnić precyzyjniejszą lokalizację i o większym zasięgu. Satelity Galileo będą bowiem umieszczone pod innym kątem niż te systemu GPS.

Niestety, w realizacji projektu pojawiły się pewne problemy. Obecnie wyniesione w kosmos satelity 5. i 6. znalazły się na orbicie niższej niż planowana. Rozwiązaniem problemu już zajęły się Europejska Agencja Kosmiczna (ESA). - Komisja Europejska będzie uczestniczyć w przesłuchaniu z ESA, aby zrozumieć przyczyny zdarzenia oraz sprawdzić, w jakim stopniu te dwie satelity mogą być używane do programu Galilo. Pozostaję przekonany o znaczeniu strategicznym Galileo i jestem przekonany, że wdrożenie konstelacji satelitów będzie nadal zgodnie z planem – zastrzegł Ferdinando Nelli Feroci, komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Programy kosmiczne UE są strategiczne dla europejskiej konkurencyjności technologicznej i naukowej. Dlatego właśnie Unia Europejska postanowiła zainwestować 12 mld euro w działalność kosmiczną w latach 2014-2020. Niedawno KE zainwestowała 500 mln euro w trzy wyrzutnie Ariane 5, które wyniosą w kosmos kolejne europejskie satelity. Nowe wyrzutnie będą gotowe już w przyszłym roku. Wyniosą one jednorazowo więcej satelit, a więc równocześnie zmniejszą liczbę lotów w kosmos.

Większa precyzja danych pozycyjnych i synchronizacyjnych, jaką umożliwi Galileo, wpłynie pozytywnie na jakość wielu usług. Skorzystają na tym na przykład użytkownicy samochodowych urządzeń nawigacyjnych czy telefonów komórkowych. Z danych systemu nawigacji satelitarnej Galileo pożytki będą czerpać wszyscy korzystając z systemów bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym czy z systemów wspomagających podejmowanie działań w sytuacjach zagrożenia. Już teraz można korzystać z europejskiego systemu wspomagania satelitarnego EGNOS, który został wcześniej wdrożony  jako usługa poprzedzająca i uzupełniająca Galileo. Na przykład z EGNOS korzysta lotnictwo do pozycjonowania służącego podniesieniu bezpieczeństwa lądowania czy do zmniejszenia liczby opóźnień lotów bądź zmian trasy.

Galileo z chwilą wejścia w fazę operacyjną da impuls do tworzenia wachlarza nowych, innowacyjnych produktów i usług w różnych gałęziach przemysłu, tym samym pobudzając wzrost gospodarczy i tworząc miejsca pracy dla wykwalifikowanych specjalistów. W 2013 r. roczne obroty światowego rynku produktów i usług opartych na nawigacji satelitarnej wyceniono na 175 mld euro. Szacuje się, że do roku 2020 osiągną one poziom 237 mld euro. Mając na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego i maksymalizację spodziewanych korzyści społeczno-gospodarczych płynących z systemu, Komisja Europejska planuje uaktualnić unijny plan działania w dziedzinie zastosowań globalnego systemu nawigacji satelitarnej i zaproponować nowe środki propagujące stosowanie Galileo.

AS

Źródło: materiały KE

Wyniesione w kosmos satelity 5. i 6. noszą imiona Doresa i Milena. Są to imiona dwóch uczennic - laureatek specjalnego unijnego konkursu rysunkowego.