Drukuj

Dziś (25 września) rozpoczęte zostaną trzy ważne inwestycje drogowe w województwie świętokrzyskim: rozbudowa DW nr 973 w miejscowości Dobrowoda, przebudowa DW nr 756 na odcinku Sosnówka – Serwis oraz DW nr 752 w miejscowości św. Katarzyna.

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 w miejscowości Dobrowoda realizowana będzie w ramach projektu „Rozbudowa drogi woj. nr 776 na odcinku od granicy województwa do Buska – Zdroju wraz z rozbudową DW 973 (Busko – Zdrój) i DW 768 Działoszyce oraz przebudową DW 973 (Dobrowoda)”. Wartość inwestycji to ponad 5,5 mln zł (85% stanowi dofinansowanie unijne). Wykonawcą robót będzie firma TRAKT S.A. Termin wykonania – do 15.12.2014 r.

Pierwszy etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 756 na odcinku Sosnówka – Serwisbędzie kosztował ponad 2 mln zł, a wykonawcą będzie firma DROGOMEX Sp. z o.o. Termin realizacji - 30.11.2014 r.

Natomiast przebudowa drogi wojewódzkiej nr 752 w miejscowości Św. Katarzyna będzie kosztowała ponad 5,7 mln zł i realizowana będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Wykonawcą robót będzie Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Termin realizacji - 30.06.2015 r.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego