Drukuj

Drugiego dnia XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura” 2014, tj. 23 października br., odbędzie się seminarium pt. „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”. Jego organizatorem jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

19 października br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany mają podnieść standardy jakości realizowanych zamówień, a także propagować innowacyjne rozwiązania. Ustawodawca liczy również na zachęcenie małych i średnich przedsiębiorstw do ubiegania się o zlecenia w ramach przetargów publicznych oraz zwiększenie dostępności takich zleceń dla sektora MSP.

Prawidłowa interpretacja przepisów znowelizowanej ustawy to warunek sprawnie realizowanych inwestycji. Seminarium OIGD pt. „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”, które poprowadzą specjaliści z Zespołu Grupy Doradczej KZP, to odpowiedź na zapotrzebowanie osób zajmujących się na co dzień problematyką zamówień publicznych. To również okazja do wyjaśnienia i uzyskania aktualnych komentarzy do nowych lub zmienionych zapisów.

Eksperci opowiedzą o wprowadzeniu fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych. Przybliżą także tematykę zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich oraz wprowadzenie możliwości określenia przez zamawiającego wymagań związanych z realizacją zamówienia, a dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zakres tematyczny seminarium obejmie też zmiany w zakresie zatrzymania wadium, świadome stosowanie ceny jako jedynego kryterium, wsparcie procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny oraz kontrolę doraźną prezesa UZP na wniosek instytucji zarządzającej. Na zakończenie będzie mowa o wprowadzeniu możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów.
 
Konferencja odbędzie się 23 października 2014 w godzinach 11.00-15.30 w sali konferencyjnej „D” na terenie hali targowej Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja, a zapisu należy dokonać do 17 października br. Więcej informacji na temat konferencji oraz targów znajduje się na stronie www.infrastruktura.info.

Patronat Honorowy nad targami objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Stanisław Żmijan - Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury oraz Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Targom patronują również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego oraz Urząd Transportu Kolejowego.