Drukuj

Prawdopodobnie w listopadzie zostanie oddany odcinek G1 Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Prace budowlane zostały już zakończone i trwają procedury odbiorów.

Ocinek G1 w Gliwicach łączy DTŚ z autostradą A1. Zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części miasta i stanowi połączenie odcinków G2 (od zachodu) i Z4 (od wschodu). Prowadzi od ul. Kujawskiej, nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą, biegnie na południe od osiedla im. Żeromskiego, przekracza tory kolejowe PKP i dochodzi do granicy z Zabrzem, gdzie łączy się z trasą DTŚ na terenie Zabrza – odcinek Z4. Skomunikowanie DTŚ z istniejącym układem dróg i ulic nastąpi dzięki węzłom z ul. Kujawską i autostradą A1. W ramach budowy powstało pięć obiektów inżynierskich: 4 wiadukty (nad ul. Kujawską, Błonie, ul. Wschodnią i nad torami PKP) oraz most nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej jest największą inwestycją samorządu województwa śląskiego, finansowaną głównie ze środków unijnych oraz przekazywanych przez budżet państwa (w tym kredyt EBI i rezerwa subwencji ogólnej). Urząd Marszałkowski wraz ze spółką DTŚ SA w imieniu samorządów miast realizuje tę inwestycję na podstawie porozumienia zawartego w 1999 r.

W ubiegłym roku okazało się, że szacunkowa wartość projektu wzrosła o około 334 mln zł, ale udało się przenieść finansowanie odcinka gliwickiego G2 z RPO do programu ogólnopolskiego Infrastruktura i Środowisko. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się zasilić ostatnie trzy odcinki DTŚ w Zabrzu i Gliwicach dodatkową kwotą prawie 600 mln złotych, poinformował marszałek województwa śląskiego Mirosław Sekuła. - To pozwoliło spokojnie dokończyć odcinek G1, a w przyszłym roku pomoże dokończyć budowę odcinka G2 w Gliwicach – dodał Mirosław Sekuła.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego