Drukuj

Minęły już dwa miesiące od wejścia w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

W związku z tym Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przygotowała pismo w sprawie nowych przepisów dotyczących praktyki zawodowej i weryfikacji posiadanego wykształcenia, wniosku o nadanie uprawnień budowlanych, przeprowadzania egzaminu oraz zakresu uprawnień budowlanych w specjalności mostowej i drogowej.