Drukuj

Budowa drogi S7 od Lubnia do Rabki, wschodnia obwodnica Krakowa, pierwszy odcinek drogi z Brzeska do Nowego Sącza, obwodnice Nowego Sącza, Dąbrowy Tarnowskiej i Zatora – to tylko niektóre z inwestycji wpisanych do Kontraktu Terytorialnego Województwa Małopolskiego. Rząd zatwierdził dokument, który w przyszłym tygodniu dokument zostanie podpisany.

Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. Dzięki niemu możliwe będzie skoncentrowanie środków finansowych na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych.  

W trakcie negocjacji kontraktu skutecznym argumentem okazała się Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020, odnosząca się do współpracy pomiędzy Małopolską a Województwem Śląskim. Dzięki zapisom tego dokumentu w kontraktach obu regionów udało się wynegocjować szereg niezwykle istotnych dla ich rozwoju zadań. Chodzi m.in. o drogę S1 oraz inwestycje kolejowe usprawniające ruch na trasach łączących oba regiony.

Uzgodniona z rządem lista projektów drogowych:
- droga S7 Warszawa – Rabka, na odcinku Lubień – Rabka (3,46 mld zł),
- droga S7 Warszawa – Rabka, na odcinku granica województwa – węzeł Igołomska w Krakowie (2,89 mld zł),
- przygotowanie dokumentacji dla drogi krajowej Brzesko – Nowy Sącz i budowa odcinka Łososina Dolna – Nowy Sącz po zakończeniu prac dokumentacyjnych (500 mln zł),
- obwodnica Zabierzowa w ciągu DK 79 (400 mln zł),
- obwodnica Zatora w ciągu DK 28, odcinek o długości 2,4 km (46 mln zł),
- obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 (220 mln zł),
- obwodnica Nowego Sącza w ciągu DK 28 (30 mln zł),
- budowa nowego węzła na autostradzie A4 w Podłężu oraz połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych (70 mln zł),
- węzeł "BOCHNIA": Budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 4 - węzeł "Bochnia" (95 mln zł),
- węzeł "WIERZCHOSŁAWICE": (a) Budowa połączenia autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 975 - węzeł "Wierzchosławice"; (b) Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (135 mln zł).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego