Drukuj

edroga617Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydały publikację "Ochrona pieszych: podręcznik dla organizatorów ruchu pieszego".

Na zlecenie Sekretariatu KRBRD w 2013 roku przeprowadzono badania skuteczności wybranych urządzeń bezpieczeństwa pieszych, przeprowadzając analizy i międzynarodowy przegląd dobrych praktyk. Na bazie powyższych prac opracowano monografię, która może służyć jako przewodnik instytucjom i urzędom odpowiedzialnym za sprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz podmiotom zarządzającym drogami i ruchem drogowym w analizowaniu zagrożeń i planowaniu środków poprawy bezpieczeństwa pieszych. Skorzystają z niej także studenci i pracownicy naukowi kierunków technicznych z zakresu transportu, inżynierii lądowej i bezpieczeństwa.

Podręcznik zawiera problematykę ruchu pieszych oraz rekomendacje do praktycznych zastosowań: metody diagnozowania zagrożeń bezpieczeństwa pieszych, wdrażanie środków poprawy bezpieczeństwa, monitoring oraz ewaluację środków poprawiających bezpieczeństwo tej grupy użytkowników dróg.

Twórcy monografii przyznali, że pieszy, choć pełnoprawny uczestnik ruchu drogowego, bardzo często staje się ofiarą konfliktu z pojazdem, a Polska jest uznawana za najbardziej niebezpieczny i najmniej przyjazny pieszym kraj w Europie. Przyczyn wypadków upatruje się głównie w błędach popełnianych przez kierowców i pieszych, ale także w błędach planistycznych i projektowych popełnionych przy konstruowaniu drogi, źle utrzymanej infrastrukturze oraz w braku dobrych, systemowych rozwiązań. Ponieważ podejmowanie optymalnych i skutecznych rozwiązań wymaga posiadania szerokiej wiedzy, stąd decyzja o opracowaniu podręcznika, którego celem jest przedstawienie procedury oceny zagrożeń pieszych i wyboru efektywnych i skutecznych działań na rzecz bezpieczeństwa pieszych.

W książce scharakteryzowano, co grozi pieszym na drogach, a także sposoby jak te zagrożenia właściwie oceniać. Opisano zasady organizacji działań na rzecz ochrony pieszych i w jaki sposób wybierać działania oraz urządzenia zmniejszające zagrożenia dla pieszych. Sporą część monografii zajęła też kwestia przejść dla pieszych.

***

Podręcznik opracowały wspólnie Politechnika Gdańska i Krakowska oraz Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej pod redakcją dr. Kazimierza Jamroza.

Blisko 2000 egzemplarzy zostało przekazanych m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, wojewódzkich rad brd, oddziałów GDDKiA, uczelni technicznych i bibliotek. Podręcznik dostępny jest też w wersji elektronicznej (PDF).

Sekretariat KRBRD zamierza kontynuować prace studialne i badawcze pozwalające na zaprezentowanie jeszcze bardziej skutecznych i efektywnych metod i narzędzi ochrony pieszych w ruchu drogowym. Rozwiązania te będą przedstawiane w kolejnych opracowaniach i publikacjach oraz aktualizacjach podręcznika i wydawanych do niego suplementach. W 2015 r. planowane jest rozpoczęcie badań skuteczności wybranych środków bezpieczeństwa pieszych, które w polskiej praktyce stosowane są rzadko, bądź nie występują jak np. przejścia specjalne, przejścia sugerowane czy chodniki poprzeczne.

Źródło: KRBRD