Drukuj

edroga075Od 1 marca obowiązywać będą nowe stawki opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków. Podwyżka, która w zależności od kategorii pojazdu wyniesie od 0,50 do 2 zł, uzgodniona została z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Po wprowadzeniu nowych stawek motocykliści zapłacą na każdym Placu Poboru Opłat 5 zł, kierowcy pojazdów osobowych kategorii 1 wniosą opłatę w wysokości 10 zł. Zmieniona stawka za przejazd autostradą dla pojazdów kategorii 2 i 3 wyniesie 16,50 zł, a dla pojazdów 4 i 5 kategorii 26,50 zł.
 
- Przy istotnych nakładach na eksploatację autostrady oraz na inwestycje, obejmujące również  prace nieprzewidziane w umowie koncesyjnej (np. poszerzenie Placów Poboru Opłat), zmiana stawek jest uzasadniona. Warto pamiętać, że kierowcy samochodów osobowych mają możliwość zniwelowania podwyżki przez zakup abonamentów, których powszechne użycie pozytywnie wpływa na płynność ruchu na placach poboru opłat – mówi Rafał Czechowski, rzecznik prasowy Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Stawka opłaty za przejazd samochodem osobowym była ostatnio zmieniana 3 lata temu (1 marca 2012 r.), wysokość opłaty dla pojazdów kategorii 2 i 3 była niezmienna od 2011 r., a dla pojazdów kategorii 4 i 5 od 10 lat.

Wysokość opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków dla pojazdów wszystkich kategorii, wynosić będzie od 1 marca na każdym z dwóch placów poboru opłat:
- 5 zł – pojazdy pierwszej kategorii: motocykle (0,50 zł więcej),
- 10 zł – pojazdy pierwszej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach (1 zł więcej),
- 16,50 zł - pojazdy drugiej kategorii: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami (1,5 zł więcej),
- 16,50 zł - pojazdy trzeciej kategorii: pojazdy samochodowe o trzech osiach i pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koło bliźniacze z przyczepami (1,50 zł więcej),
- 26,50 zł - pojazdy czwartej i piątej kategorii: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach, pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami i pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach z przyczepami oraz pojazdy ponadnormatywne (2 zł więcej).

Kierowcom pojazdów osobowych, korzystającym z abonamentów, nadal będzie przysługiwał rabat w wysokości 5% przy zakupie 50 przejazdów.

Od 1 marca 2015 r. opłata abonamentowa dla pojazdów:
- kategorii 1 (z wyłączeniem motocykli) za bloczek uprawniający do 50 przejazdów wynosić będzie 475 zł,
- kategorii 2 i 3 za bloczek uprawniający do 25 przejazdów wynosić będzie 412,50 zł,
- kategorii 4 i 5 za bloczek uprawniający do 25 przejazdów wynosić będzie 662,50 zł.

Abonamenty zakupione w roku 2015 ważne będą do 31 grudnia 2016 r.

Źródło: SAM