Drukuj

edroga021Tradycyjnie największy udział w wydatkach województwa małopolskiego mają inwestycje związane z transportem i komunikacją. W tym roku w budżecie zarezerwowano na nie aż 499 mln zł, tj. 42,2% ogółu wydatków.

Tegoroczny budżet znacząco wspiera subregion tarnowski. Wśród inwestycji drogowych, realizowanych również ze środków województwa małopolskiego w 2015 roku, są m.in.:

- modernizacje odcinków dróg wojewódzkich: DW nr 975 w m. Roztoka (ok. 2,4 mln zł), DW nr 966 w m. Tymowa (ok. 1,5 mln zł), DW nr 975 w m. Radłów (ok. 1,1 mln zł),
- modernizacja DW nr 768 Koszyce – Brzesko Etap I. Łączne nakłady finansowe na zadanie to ponad 41 mln zł, w tym planowane do wydatkowanie w roku 2015 – około 13 mln zł. Konieczna jest przebudowa 4,3 km drogi. Zadanie realizowane w ramach MRPO w latach 2014-2015,
- Małopolska Karta Aglomeracyjna – system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim. Łączne nakłady finansowe na zadanie to 16,3 mln zł, w tym w 2015 – 16,1 mln zł. Projekt zakłada stworzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym na terenie Krakowa, Tarnowa i Bochni. Realizacja: 2014-2015,
- Zintegrowany System Sterowania Ruchem w Małopolsce. Wartość całkowita zadania 11 mln zł, w tym w roku 2015 – 10,8 mln. zł. Projekt zakłada budowę trzech systemów informatycznych służących do zarządzania i monitoringu dróg wojewódzkich. Zadanie realizowane w ramach MRPO w latach 2014-2015,
- przebudowa skrzyżowania DW nr 768 z drogą gminną nr 250691 na skrzyżowanie typu rondo w m. Mokrzyska. Łączne nakłady finansowe na zadanie 2,1 mln zł, w tym w roku 2015 – 2,08 mln zł. Zadanie realizowane w latach 2014-2015.

Nie zapomniano także o przygotowaniu dokumentacji technicznej dla inwestycji drogowych w subregionie tarnowskim. To m.in. prawie 49 tys. zł na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Lisiej Góry; 30 tys. zł na przebudowę przepustu w m. Olszyny w ciągu DW nr 975; 8,6 tys. zł na przebudowę mostu na potoku Poźnianka w m. Gromnik (w ciągu DW nr 977); modernizację DW 973 Żabno - Borusowa (264,5 tys. zł, w tym w 2015 r. 105,8 tys. zł), DW 984 Lisia Góra-granica województwa (207,9 tys. zł, w tym w 2015 r. 103,9 tys. zł), DW 966 Wieliczka-Tymowa oraz DW 965 Bochnia-Limanowa (649,4 tys. zł, w tym w 2015 r. 324,7 tys. zł).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego