Drukuj

edroga969Kwota wynegocjowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wynosi 2,256 mld euro. Jest to czwarta, po województwach śląskim, małopolskim i wielkopolskim, najwyższa kwota w Polsce. Jest to także o około 650 mln euro więcej niż w poprzednim okresie programowania.

- W nowym RPO kładziemy nacisk na wspieranie innowacyjności, sfery badawczo-rozwojowe, przedsiębiorczość, gospodarkę niskoemisyjną oraz aktywizację życia społecznego – mówił  marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Dużym wsparciem objęte zostaną też kwestie dotyczące zatrudnienia i edukacji, a także infrastruktura ochrony środowiska i transportowa. W przypadku transportu, nakłady będą skoncentrowane na inwestycjach w drogi i linie kolejowe o znaczeniu regionalnym, które doprowadzają ruch w kierunku głównych tras. Pieniądze zostaną przeznaczone również na nowe technologie m.in. we włókiennictwie, medycynie, farmacji, energetyce i budownictwie.

Na podstawie RPO 2014-2020 na terenie województwa łódzkiego:
- zakupionych zostanie ponad 60 autobusów niskoemisyjnych dla komunikacji zbiorowej,
- 110 km dróg zostanie wybudowanych, zmodernizowanych lub odremontowanych,
- powstaną 22 km ścieżek rowerowych
- utworzone zostaną, bądź kapitalnie zmodernizowane, 2 terminale służące do przeładunku towarów między co najmniej dwoma rodzajami transportu, wraz z dedykowaną tym przewozom infrastrukturą kolejową,
- przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 22 km linii kolejowych,
- zakupionych będzie 8 pociągów pasażerskich.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego