Drukuj

edroga950Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zaczyna wydawać karty, dzięki którym będzie można za darmo ładować auta elektryczne.

- Procedura jest niezwykle prosta. Wystarczy zgłosić się do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku z kserokopią dowodu rejestracyjnego samochodu (oryginał do wglądu) – wyjaśnia dyrektor Zarządu Mieczysław Kotłowski. – Na miejscu wypełnia się prosty wniosek. Druki dostępne są na miejscu, można je też wcześniej pobrać z naszej strony internetowej. Karta wydawana jest od ręki. Co najważniejsze - jest bezpłatna! Cała procedura trwa nie dłużej niż kwadrans – dodaje dyrektor Kotłowski.

Można również wniosek wysłać pocztą i odebrać kartę w uzgodnionym wcześniej telefonicznie terminie.

Kart można używać w trzech zbudowanych przez gdański Zarząd Dróg i Zieleni stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsza stacja znajduje się przed budynkiem ZDiZ przy ulicy Partyzantów 36. Druga – w pobliżu siedziby Straży Miejskiej przy ul. Zawodników. Trzecia – przy gdańskim ogrodzie zoologicznym przy ulicy Karwieńskiej.

- Planujemy już budowę kolejnych miejsc ładowania pojazdów elektrycznych. Mają one powstać w Strefie Płatnego Parkowania. By zachęcić kierowców do ekologicznego podejścia do motoryzacji, zdecydowaliśmy, że ładowane tam auta będą zwolnione z opłat za postój – mówi zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak.

Wprowadzenie ułatwień dla posiadaczy pojazdów elektrycznych i hybrydowych, budowa terminali ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym oraz zakup pojazdów samochodowych o napędzie elektrycznym są działaniami realizowanymi w ramach prowadzonego przez Gdańsk projektu "eMobilność". - Poprzez realizację takich działań, wspomagających ekologiczne formy transportu, zmierzamy do poprawy efektywności transportu oraz zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji – wyjaśnia Piotr Grzelak.

W Gdańsku zarejestrowane są obecnie 64 pojazdy elektryczne i hybrydowe. Miasto także ma w planach kupno czterech elektrycznych pojazdów. Trzeci już przetarg ogłoszony zostanie do końca kwietnia. Poprzednie zostały unieważnione z powodu braku ofert. Pojazdy użytkować mają: Urząd Miejski, Zarząd Dróg i Zieleni, Straż Miejska oraz Miejski Ogród Zoologiczny.

Źródło: UM Gdańsk