Drukuj

edroga240Komisja Europejska zaproponowała, aby przyznać unijne fundusze w wysokości 13,1 mld euro 276 projektom w dziedzinie transportu w ramach instrumentu „Łącząc Europę”. Inwestycja ta pozwoli uruchomić dodatkowe środki publiczne i prywatne na łączną kwotę 28,8 mld euro.

Instrument „Łącząc Europę” wraz z przyszłym Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych będzie odgrywał ważną rolę w zapełnianiu luki inwestycyjnej w Europie, co stanowi główny priorytet Komisji. Instrument ten przyniesie korzyści nie tylko sektorowi transportu, lecz także całej gospodarce europejskiej poprzez stworzenie bardziej korzystnych warunków dla wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy.

- Z wielką przyjemnością przedstawiam największy w historii UE plan inwestycyjny w dziedzinie transportu - powiedziała Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu. - Projekty, które wybraliśmy, będą służyć zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom dzięki modernizacji infrastruktury i usunięciu wąskich gardeł. Będą również przyczyniać się do znalezienia zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie mobilności. Ta bezprecedensowa inwestycja wniesie znaczny wkład w realizację programu Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Realizacja transeuropejskiej sieci transportowej mogłaby umożliwić stworzenie nawet 10 mln miejsc pracy i zwiększyć PKB Europy o 1,8 proc. do 2030 r.

Wybrane projekty zlokalizowane są przede wszystkim w głównych punktach transeuropejskiej sieci transportowej. Wśród beneficjentów znalazły się inicjatywy przewodnie, takie jak: Rail Baltica, tunel pod przełęczą Brenner, droga wodna Sekwana–Skalda, most Caland, czy też stałe połączenie Bełt Fehmarn. Mniejsze inicjatywy obejmują projekty transgraniczne między Groningen i Bremą, linię kolejową The Iron Rhine, plany rozmieszczenia instalacji LNG lub projekty w zakresie poprawy żeglowności Dunaju.

Na ogłoszone we wrześniu 2014 r. zaproszenie do składania wniosków w ramach instrumentu „Łącząc Europę” wpłynęło ponad 700 wniosków – trzy razy więcej niż przywidywano. Dzięki temu Komisja mogła wybrać projekty o najwyższej europejskiej wartości dodanej, gwarantując zrównoważony podział pod względem geograficznym, jak i pomiędzy poszczególnymi rodzajami transportu. W szczególności prawie 4,8 mld euro przeznaczono dla państw członkowskich kwalifikujących się do Funduszu Spójności. Oceniono również wkład projektów w inne priorytetowe działania Komisji, takie jak unia energetyczna i jednolity rynek cyfrowy.

Wkład finansowy UE ma formę dotacji, w których współfinansowanie wynosi pomiędzy 20 a 85 proc. w zależności od rodzaju projektu.

***

Proponowana decyzja finansowa musi teraz zostać formalnie przyjęta przez komitet ds. instrumentu „Łącząc Europę”, którego posiedzenie odbędzie się 10 lipca 2015 r. Następnie Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) przygotuje poszczególne umowy o udzielenie dotacji, a w drugiej połowie 2015 r. umowy te zostaną podpisane przez beneficjentów projektów.

Źródło: KE