Drukuj

S698Oddany 24 lipca 2015 r. do ruchu odcinek, to ostatni z budowanej drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, o łącznej długości 15,56 km. Udostępnienie kierowcom 9,41 km odcinka, od węzła Buczkowice do Żywca, pozwoli na skrócenie dojazdu do Żywca o około 25 minut i ułatwi komunikację przyległych terenów gmin: Wilkowice, Buczkowice, Łodygowice oraz miasta Żywiec.

Umożliwi to również kierującym poruszanie się w pełni bezpieczną i komfortową drogą o dwóch szerokich, 10-metrowych jezdniach złożonych z dwóch pasów ruchu, o szerokości 3,5 m każdy, wraz z pasem awaryjnym o szerokości 2,50 m. Bezpieczny wjazd i wyjazd na drogę ekspresową umożliwiają cztery węzły drogowe: „Wilkowice” „Buczkowice” „Łodygowice” oraz „Żywiec”.

To kolejny etap zbilżający połączenie drogą szybkiego ruchu Polski ze Słowacją, przy zapewnieniu wysokiego komfortu dalekobieżnego ruchu drogowego, dużych prędkości podróżnych oraz wysokiej przepustowości.

W ramach realizacji tego odcinka od węzła Buczkowice do Żywca wybudowano:

Za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa ruchu odpowiadać będą, miedzy innymi:

Przebudowano również: sieci gazowe, elektroenergetyczne, teletechniczne, wodno-kanalizacyjne. Odcinek został oświetlony 284 latarniami drogowymi.

Zadbano również o zapewnienie ochrony akustycznej dla otoczenia drogi poprzez budowę osłon, w tym zielonej ściany o długości 5,52 km.

W ramach ochrony środowiska wykonano 8 przejść dla zwierząt zintegrowanych (obiekty mostowe) i 10 przejść dla małych zwierząt (przepusty).

S693

 

Coraz dłuższa sieć TEN-T

Droga S-69 stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w VI Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, tworząc połączenie południowej granicy państwa ze Słowacją w Zwardoniu z drogą ekspresową S-1 w Bielsku-Białej. Jest także elementem projektu priorytetowego TEN-T nr 25 („Budowa autostrady Gdańsk—Brno/Bratysława—Wiedeń”). Przedłużeniem S-69 na południe będzie słowacka autostrada D-3 Żylina—Skalite (w trakcie budowy).

 

 

 

Główne cele Inwestycji:

S695

S696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S697

 S691

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GDDKiA Katowice, MIiR