Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

news 7757 6 lZachodnia obwodnica Nowego Sącza, od ronda w Biczycach do ronda w Podrzeczu, jest już gotowa. Trwają ostatnie porządkowe prace w okolicach obwodnicy.

- Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem i w założonym terminie – mówił wicestarosta nowosądecki Antoni Koszyk. – Do 18 grudnia tego roku mamy przedłużony czas na dokonanie wszystkich odbiorów i po tym terminie powinniśmy już puścić ruch na obwodnicy.

Zadanie obejęło budowę 6-km drogi o szerokości jezdni 7 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) wraz z poboczami, chodnikami, skrzyżowaniami z drogami gminnymi, zjazdami i drogami serwisowymi, trzech mostów, skrzyżowania z drogą krajową nr 28, odwodnienia, tj. 13 przepustów, rowów przydrożnych, kanalizacji deszczowej wraz z rządzeniami towarzyszącymi, zbiornikami i przepompowniami, dwóch wiaduktów z blach falistych nad drogami gminnymi, kanału technologicznego, przebudowę kanalizacji sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, gazowej, oświetlenia drogowego i ekranów akustycznych.

Początkowo zakładano, że budowa rozpocznie się w połowie zeszłego roku i zakończy przed wakacjami 2015. Tak się jednak nie stało ze względu na protesty mieszkańców i zaskarżenie decyzji środowiskowej. Dopiero 29 maja br. udało się uzyskać decyzję ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej). Kilka dni później wykonawca, firma Strabag, rozpoczął prace budowlane. Inwestycję udało się zakończyć w rekordowym tempie zaledwie 6 miesięcy.

Poprzedzające je prace projektowe, których głównym wykonawcą była firma EKKOM Sp. z o.o., trwały od stycznia 2news 7757 11 l014 do połowy br. Przygotowano projekt budowy drogi po nowym śladzie, całej infrastruktury technicznej, dróg serwisowych i skrzyżowań z drogami bocznymi, w tym dwóch rond: na drodze powiatowej i krajowej nr 28.

Obwodnica będzie służyła głównie gminom ościennym, znajdującym się po zachodniej stronie Nowego Sącza, między Chełmcem a Brzezną. Z jednej strony trasa łączy się, poprzez rondo, z drogą wojewódzką nr 969. Z drugiej strony włączono ją do drogi krajowej nr 28 w Biczycach Dolnych.

Inwestycja ma zagwarantowane unijne dofinansowanie z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w wysokości 34 mln zł, musi jednak zostać rozliczona do końca bieżącego roku.

Obwodnica zachodnia to dogodne rozwiązanie nie tylko dla mieszkańców Sądecczyzny, ale też turystów i osób jadących w inne części regionu. Pozostaje jeszcze kwestia połączenia obwodnicy zachodniej z północną obwodnicą Nowego Sącza.

IH