Drukuj

edroga027326,8 mln złotych zaplanowano na inwestycje drogowe na Sądecczyźnie. Wszystkie zadania powinny zostać zrealizowane do 2023 roku.

- Prawie 63 mln zł przeznaczymy na budowę 8-kilometrowego odcinka obwodnicy Muszyny. To ważna, strategiczna dla nas droga prowadząca na Słowację - informował Leszek Zegzda, członek Zarządu Województwa. - Ponadto zaplanowane są remonty, modernizacje i przedsięwzięcia z zakresu poprawy bezpieczeństwa, czyli to wszystko, co się wiąże z dobrą komunikacją, na drogach wojewódzkich.

Wśród takich inwestycji znalazły się m.in. rozbudowy dróg wojewódzkich nr 968 Lubień – Zabrzeż (szacunkowy koszt 61,5 mln zł), nr 975 Paleśnica – Bartkowa Posada – Dąbrowa (60 mln zł) czy nr 981 Zborowice – Krynica (42,5 mln zł). Modernizacji doczekają się m.in. odcinki dróg wojewódzkich Powroźnik – Wierchomla (DW 971) czy Zabłędza – Chojnik (DW 977). Jeszcze w tym roku powinny zostać ogłoszone i rozstrzygnięte przetargi na wykonanie rozbudowy: DW 971 w m. Krynica, DW 977 Gorlice – granica państwa, DW 965 Zielona – Limanowa (etap I i II), DW 975 Paleśnica – Bartkowa Posadowa – Dąbrowa.

Do 2023 roku powinna zostać zakończona budowa dróg rowerowych – EuroVelo 11 i VeloDunajec. Na obie trasy zaplanowano środki w wysokości 74,5 mln zł. Dzięki tym, a także pozostałym odcinkom z sieci EuroVelo, turyści podróżujący na rowerach będą mogli się szybko i bezpiecznie poruszać, docierając do wszystkich atrakcji i zabytków na wytyczonej trasie.

- Do roku 2023 planujemy wybudowanie w Małopolsce 600 km dróg rowerowych, w tym 200 km znajdzie się w subregionie sądeckim – podkreślał Leszek Zegzda.

Środki na poprawę ochrony środowiska zaplanowano także w Subregionalnym Programie Rozwoju (SPR). Ogromny nacisk położono przede wszystkim na obniżenie poziomu niskiej emisji i walkę z zanieczyszczeniami powietrza. Dlatego też w SPR na m.in. termomodernizację budynków, niskoemisyjny transport miejski, ale też wsparcie wymiany kotłów na nowoczesne, zagwarantowano środki w wysokości prawie 36 mln euro. Z kolei na inwestycję w gospodarkę odpadami zaplanowano ponad 5 mln euro, a na gospodarkę wodno-kanalizacyjną – ponad 19,7 mln euro.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego