Drukuj

budowa 01Już wkróce będzie możliwe podpisanie umowy na obwodnicę Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych nie stwierdził naruszeń w postępowaniu przetargowym. Kolejnym etapem będzie wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

obwodnica SanokaNajkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu przetargowym złożyło konsorcjum firm z Liderem MAX BÖGL Polska Sp. z o.o. Konsorcjum zaoferowało wykonanie zadania w ciągu 33 miesięcy z 10-letnią gwarancję jakości, za kwotę około 140 mln zł.

Obwodnica będzie realizowana w systemie projektuj-buduj. Jej początek zlokalizowany będzie na skrzyżowaniu istniejącej drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz – Sanok, a koniec na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 84. Obwodnica będzie drogą klasy GP o długości około 7 km.

Zgodnie z Planem Budowy Dróg Krajowych inwestycja ma zakończyć się w 2020 roku.

Źródło: GDDKiA O/Rzeszów