Drukuj

edroga006Prawie 185 milionów złotych wyniosą tegoroczne wydatki Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Z tej kwoty 139 mln zł zaplanowane zostało na inwestycje drogowe współfinansowane z funduszy unijnych.

Na bieżące utrzymanie świętokrzyskich dróg wojewódzkich w 2016 roku zaplanowane zostało 16,4 mln zł, kolejne 2,5 miliona zł zostanie wydane na bieżące utrzymanie i remont mostów. Największa zarezerwowana kwota – 139 mln zł – to wydatki na inwestycje realizowane przez ŚZDW przy współudziale środków z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Są to m.in. modernizacja drogi wojewódzkiej Chęciny – Małogoszcz na długości ok. 10,25 km oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku Łopuszno – Kielce i przebudowa drogi nr 761 na odcinku Piekoszów – Jaworznia.

Niektóre modernizacje regionalnych tras Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich planuje zrealizować z budżetu województwa, już bez środków unijnych. Ze środków własnych przebudowana zostanie m.in. droga nr 756 na odcinkach Brzozówka – Jastrzębiec wraz z modernizacją obiektów mostowych (wartość tej inwestycji to 5 mln zł) oraz ta sama trasa wojewódzka, ale na odcinku Serwis – Nowa Słupia.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego