Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

edroga2144 listopada Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) w Warszawie wydał decyzję utrzymującą w mocy ze zmianami decyzję środowiskową wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie dla budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku Rzeszów Południe – Barwinek (granica państwa). Tym samym decyzja środowiskowa stała się ostateczna.

Budowa drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe (Kielanówka) do Barwinka (granica państwa) obejmie budowę ponad 85 km drogi ekspresowej S19 wraz z węzłami, skrzyżowaniami, budową miejsc obsługi podróżnych i obwodów utrzymania oraz budową dróg dojazdowych wzdłuż drogi głównej, umożliwiających komunikację lokalną. Droga będzie przebiegać przez powiaty: rzeszowski (gmina Boguchwała), strzyżowski (gminy: Czudec, Strzyżów, Niebylec), brzozowski (gminy: Domaradz, Jasienica Rosielna, Haczów) oraz krośnieński (gminy: Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla).

28 października 2011 roku GDDKiA wystąpiła do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wariantu WB1 alternatywa. 6 listopada 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał decyzję ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla wariantu WB1 alternatywa. Od decyzji tej wpłynęło 5 odwołań, które RDOŚ przekazał 16 grudnia 2015 r. do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Źródło: GDDKiA