Drukuj

edroga9931 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu marszałek Marek Woźniak podpisze dwie pierwsze w tej perspektywie finansowej umowy o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.1. „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego”. Beneficjentami udzielonego wsparcia są gmina miejska Wągrowiec oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunikacyjnych Komorniki Spółka z o.o.

Łączna kwota zakontraktowanych środków z gminą Wągrowiec oraz Przedsiębiorstwem Usług Komunikacyjnych Komorniki Sp. z o.o. wynosi prawie 25 mln zł, w tym wysokość środków przekazanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to aż 18,3 mln zł.

Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów inwestycyjnych w obszarze transportu miejskiego. Zakres projektów obejmuje szereg komplementarnych działań, które przyczynią się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodowego, jednocześnie zwiększając atrakcyjność, komfort oraz bezpieczeństwo transportu zbiorowego.

Dzięki udzielonemu dofinansowaniu Wągrowiec zakupi m.in. 4 nowe, niskoemisyjne autobusy oraz przeprowadzi prace budowalne w zakresie infrastruktury drogowej, parkingowej, rowerowej i pieszej. W ramach projektu na terenie Wągrowca powstanie funkcjonalne Zintegrowane Centrum Komunikacyjne, umożliwiające mieszkańcom dogodną zmianę środka transportu.

Środki otrzymane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolą z kolei Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Komorniki Sp. z o.o. m.in. na zakup 8 niskoemisyjnych autobusów, budowę dwóch węzłów przesiadkowych oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Flotą i Systemu Informacji Pasażerskiej.

Rezultatem zaplanowanych w projektach działań jest wdrożenie europejskich standardów emisji spalin oraz zmniejszenie oddziaływania systemu transportu na środowisko naturalne. W ramach pierwszego konkursu dotyczącego tzw. niskiej emisji, Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę ponad 140 mln zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego