Drukuj

edroga066W Ełku wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit podsumował najważniejsze inwestycje infrastrukturalne na Warmii i Mazurach w 2016 roku. Przedstawiono również plany inwestycyjne na kolejne lata.

- Do końca obecnej kadencji znacząco zmniejszymy wykluczenie komunikacyjne w województwie warmińsko-mazurskim. Powstaną kluczowe odcinki dróg S7 i S51 oraz S61 Via Baltica – podkreślił wiceminister Szmit.

W czasie konferencji przedstawiono informację na temat stanu realizacji najważniejszych inwestycji, m.in. harmonogram prac na wchodzących w skład Via Baltica drogach S8 i S61. Wiceminister Jerzy Szmit zapowiedział podpisanie w 2017 roku umowy na budowę S61 Szczuczyn – Raczki oraz ogłoszenie przetargu dla S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn. Poinformował również o postępach w pracach na budowanych odcinkach dróg S7 oraz S51 oraz działaniach na rzecz budowy drogi S16.

Wiceminister podpisał również aneks do programu budowy drogi S16 Olsztyn - Ełk, który zapewnia finansowanie dla prac przygotowawczych do realizacji tej inwestycji, w kwocie 29 mln zł.

Wojewoda warmińsko-mazurski poinformował o zatwierdzeniu listy projektów, które w 2017 r. otrzymają dofinansowanie z  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Kwota dotacji przyznana dla województwa to 47,7 mln zł dla 34 zadań.

Łącznie na rozwój krajowej i samorządowej infrastruktury drogowej na Warmii i Mazurach w 2016 r. przeznaczono ponad 7 mld zł.

Źródło: MIB