Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

excavators 800996 960 720Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę na budowę obwodnicy Zbludowic, inwestycji niezwykle potrzebnej dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i komfortu podróżujących na Ponidziu.

Zadanie pod nazwą „Budowa obwodnicy m. Zbludowice” realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wartość inwestycji to prawie 30 mln zł brutto.

- Ta droga to marzenie wielu pokoleń samorządowców z Buska-Zdroju, chcących zapewnić bezpieczną komunikację i odciążyć strefę uzdrowiskową - mówił marszałek Adam Jarubas, który wspomniał również o planowanej budowie mostu na Wiśle w Nowym Korczynie jako bardzo ważnym połączeniu województwa z południem kraju.

Początek trasy nowej obwodnicy przewidziano na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z dwiema drogami powiatowymi nr DP 0084T i nr DP 0085T. Inwestycja obejmuje budowę jednojezdniowej drogi klasy o długości około 6,7 km, wraz z drogami dojazdowymi oraz skrzyżowaniami (w tym 2 ronda) i obiektami inżynierskimi (w tym 2 wiadukty nad drogami gminnymi).

- Trzeba podkreślić tu aspekt bezpieczeństwa, które znacznie poprawi się po realizacji tej inwestycji. Do sierpnia tego roku wykonawca jest zobowiązany uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, a zakończenie całej inwestycji ma nastąpić w maju 2019 roku. Oprócz dwóch rond i dwóch obiektów inżynierskich, zbudowane zostanie również odwodnienie drogi, a pobocza rozstaną utwardzone. Jezdnia będzie miała 7 metrów szerokości. Planowane jest również zbudowanie parkingu dla samochodów z miejscem do ważenia samochodów ciężarowych - powiedział wicemarszałek Jan Maćkowiak.

Na kwestię poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zwracał również uwagę radny Sejmiku Mieczysław Sas. - Ta obwodnica jest naprawdę bardzo potrzebna, dotychczas w Zbludowicach było bardzo niebezpiecznie, droga była wąska, podobnie jak pobocze, którym dzieci uczęszczały do szkoły, a chodnika tam nie było - mówił.

Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dojazdu do działek rolnych, przy projektowanej obwodnicy przewiduje się budowę dróg dojazdowych o szerokości jezdni 3,5 m. Przewidziano też wykonanie stacji meteo wyposażonej w urządzenia monitorujące w zakresie informacji pogodowej umieszczanej na stronie internetowej Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Oświetlenie uliczne przewiduje się w miejscach skrzyżowań skanalizowanych oraz przy parkingu dla samochodów.

- Uciążliwości związane z brakiem obwodnicy były ostatnio coraz bardziej odczuwalne i tym bardziej cieszę się, że ta inwestycja może ruszyć. Jest to dla Buska-Zdroju inwestycja prorozwojowa, pozwalająca na modernizację strefy uzdrowiskowej i na pewno będzie miała również w tym aspekcie bardzo pozytywny efekt. Chcemy do tej obwodnicy dołączyć od strony wschodniej drogę lokalną, która dodatkowo odciąży miasto - mówił burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Waldemar Sikora.

Urządzenia służące ochronie środowiska, jakie wstępnie przewiduje się w ramach realizacji tej inwestycji to: przejścia dla zwierząt, głównie małych, lub płazów w przepustach, rozwiązania ochrony przed hałasem czy systemy odwodnienia drogi z układami oczyszczania.

- Inwestowanie w drogę w Zbludowicach nie miało sensu, gdyż było tam bardzo wąsko, dlatego obwodnica jest optymalnym rozwiązaniem. Tu realizujemy wszystko naraz, choć początkowo było planowane w dwóch etapach - dodał Damian Urbanowski, dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego została firma SKANSKA S.A.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego