Drukuj

ViaCarpatiaGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że planowany przebieg trasy Via Carpatia nie uległ zmianie. Droga, zgodnie z pierwotnymi założeniami, przebiegać będzie trasą S19 od południowej granicy Polski przez Rzeszów, Lublin, następnie do Białegostoku, a stamtąd do Suwałk i granicy z Litwą w Budzisku.

Idea utworzenia szlaku Via Carpathia została zapoczątkowana w 2006 roku w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Wegier. W roku 2010 do inicjatywy dołączyła Rumunia, Bułgaria i Grecja. Obecnie tylko część szlaku jest uwzględniona w sieci bazowej TEN-T. W Polsce szlak Via Carpathia ma przebiegać przez województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie mazowieckie, lubelskie i podkarpackie po śladzie drogi ekspresowej S61, S16 i S19, a jego długość to około 680 km. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), obok dokończenia sieci autostrad, wskazuje budowę sieci dróg ekspresowych jako główny priorytet inwestycyjny.

GDDKiA nie potwierdziła tym samym doniesień o rzekomym przesunięciu trasy bliżej Warszwy - drogą ekspresową S17 z Lublina do Warszawy, przez Wschodnią Obwodnicę Warszawy do drogi ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku.

Źródło: GDDKiA