Drukuj

obw miasto lubawskieW GDDKiA w Olsztynie otwarto oferty na projekt i budowę obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15. O realizację zadania ubiega się 14 wykonawców. Najniższą cenę (269 mln zł) zaproponowało konsorcjum, którego liderem jest Trakcja PRKiI, a najwyższą (496,7 mln zł) konsorcjum PBDiM oraz Planeta.

Zamawiający przyjął w postępowaniu trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny to termin wykonania (wszyscy zadeklarowali 34 miesiące) oraz okres gwarancji (i znów każdy ze startujących zaoferował 10-letnią gwarancję jakości wykonanych robót).

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Obwodnica, o długości 18 km, ominie Nowe Miasto Lubawskie od wschodu. Będzie drogą klasy GP o przekroju 2+1.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania ze Środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: GDDKiA O/Olsztyn