Drukuj

edroga312108,9 mln zł wynosi dofinansowanie, jakie przyznał zarząd województwa lubuskiego na budowę mostu przez rzekę Odrę w Milsku, wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – Etap II.

 

– Most w Milsku to inwestycja ważna zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, bo obecnie funkcjonująca przeprawa promowa powoduje olbrzymie utrudnienia – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.
 
97,9 mln zł to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, 11 mln zł to środki z budżetu państwa. Beneficjentem projektu jest Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Przedsięwzięcie polega na budowie mostu przez rzekę Odrę wraz z budową drogi wojewódzkiej nr 282 na odcinku od m. Łaz do m. Bojadła, a także przebudowie istniejącej drogi wojewódzkiej nr 282 w miejscu włączenia oraz przecięcia się z drogą nowo budowaną. Zadaniem inwestycji jest zapewnienie sprawnego, bezpiecznego, całorocznego i przyjaznego środowisku przejazdu przez rzekę Odrę. Inwestycja realizowana będzie w trybie "zaprojektuj i buduj”.

Głównym celem projektu jest poprawiona zewnętrzna i wewnętrzna dostępność transportowa regionu w ruchu drogowym. Ponadto, projekt zakłada zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

To nie jedyna inwestycja mostowa w Lubuskiem: podczas spotkania marszałek Elżbiety Anny Polak z wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Jerzym Materną i dyrektora zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marka Langera, rozmawiano o wykorzystaniu konstrukcji rozebranego mostu na Odrze w Cigacicach, budowie mostu w Kostrzynie nad Odrą i nowego węzła na autostradzie A2 w rejonie Łagowa.  

W trakcie prac nad budową trasy ekspresowej S3, GDDKiA planuje rozbiórkę istniejącego mostu na Odrze w Cigacicach i wybudowanie tam nowego - przystosowanego do większych gabarytów nowej czteropasmowej trasy. GDDKiA jest skłonna przekazać nieodpłatnie województwu konstrukcję rozebranego mostu, do wtórnego wykorzystania. W grę wchodzi jego wtórny montaż w Połęcku, gdzie obecnie funkcjonuje przeprawa promowa.

- To jak najbardziej ciekawa i warta rozważenia propozycja. Decyzja może być jednak podjęta dopiero po przedstawieniu przez GDDKiA szczegółowych badań technicznych, co do możliwości powtórnego wykorzystania starej konstrukcji - informuje marszałek Elżbieta Anna Polak.

Podczas spotkania poruszono także temat budowy węzła na autostradzie A2 w okoliach Łagowa. W tej sprawie Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje analizę kosztów. Natomiast w sprawie budowy mostu na Odrze w Kostrzynie trwają rozmowy z gminą oraz władzami Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej co do budowy obwodnicy miasta, która miałaby usprawnić ruch po powstaniu nowego mostu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego