contentmap_plugin

edroga808W przetargu na budowę drugiej jezdni S1 Pyrzowice – Podwarpie wybrano ofertę złożoną przez konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construccion. Wybrany wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę ponad 76,8 mln zł w ciągu 20 miesięcy, jednocześnie udzielając 10 letniego okresu gwarancji jakości.

Budowa drogi ekspresowej S1 Pyrzowice – Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I węzeł Pyrzowice – węzeł Lotnisko) będzie  współfinansowana ze środków unijnych oraz krajowych. Budowa tego odcinka S1 realizowana będzie w formule „buduj”.

W latach 2005-2006 zrealizowano jednojezdniowy odcinek S1 między węzłami Podwarpie i drogą wojewódzką nr 913 stanowiący dojazd do lotniska w Pyrzowicach, natomiast w latach 2010-2012 wybudowany został dwujezdniowy odcinek drogi S1 od węzła Pyrzowice na autostradzie A1 do węzła Lotnisko (z węzłem Lotnisko) na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 913.

Droga ekspresowa S1 stanowi ważne połączenie w sieci drogowej Polski (trasa Pyrzowice – Zwardoń), jak również w europejskim korytarzu transportowym (korytarz VI). Zrealizowanie budowy drugiej jezdni stanowić będzie uciąglenie istniejącego przekroju dwujezdniowego S1, co w znacznej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Źródło: GDDKiA

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.