autostrada 1Autostrady są obecnie najbezpieczniejszym rodzajem dróg, w dużej mierze dlatego, że już na etapie ich projektowania ryzyko kolizji ograniczono do minimum. Osobną kwestią natomiast pozostaje szeroko rozumiany czynnik ludzki.

Stan infrastruktury drogowej w Polsce systematycznie się poprawia. Dla sporej grupy kierowców absolutną nowością są właśnie autostrady. Aby różnego rodzaju zdarzeń było na nich mniej, trzeba koniecznie pamiętać o przestrzeganiu kilku fundamentalnych zasad.

Autostrada to droga dwujezdniowa przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, ale szczególną ostrożność należy zachować właśnie już podczas samej czynności wjazdu na autostradę po pasie włączania. Jak sama nazwa wskazuje, służy on do tego, aby można było rozpędzić pojazd do prędkości pozwalającej płynnie włączyć się do ruchu. Niedopuszczalny jest np. dojazd do końca pasa i oczekiwanie na moment stosowny do włączenia się do ruchu.

autostrada 2autostrada 3autostrada 4
Następnie należy utrzymywać prędkość w zakresie 40-140 km/h oraz zająć prawy pas, gdyż lewy służy wyłącznie do wyprzedzania wolniej jadących pojazdów. Po zakończeniu takiego manewru trzeba z powrotem zjechać na prawy pas.

Ponieważ prędkości osiągane na autostradach są z założenia wysokie, konieczne jest zachowanie znacznie większych odstępów między samochodami niż ma to miejsce w przypadku dróg niższych kategorii. Ryzyko najechania na tył innego uczestnika ruchu w przypadku utrzymywania zbyt małego odstępu jest wysokie i może skończyć się tragicznie.

Zatrzymać się można jedynie na wydzielonym obszarze MOP (Miejsce Obsługi Podróżnych) lub – wyjątkowo w przypadku usterki uniemożliwiającej dalszą jazdę – na pasie awaryjnym. Trzeba pamiętać, że tuż obok przejeżdżają pojazdy poruszające się z naprawdę dużymi prędkościami, dlatego dla własnego bezpieczeństwa przed opuszczeniem samochodu należy zawsze upewnić się, że po otworzeniu drzwi nic nam nie grozi. Ponadto, uszkodzony pojazd można holować za pomocą innego auta tylko do najbliższego zjazdu. Zabronione jest cofanie i zawracanie, dotyczy to również punktów poboru opłat, które są traktowane jak integralna część autostrady.

Autostrady są z założenia bezpiecznymi drogami, co w dużej mierze zawdzięczają wspomnianej już bezkolizyjnej organizacji ruchu. Podróżując po nich można zaoszczędzić dużo czasu, jednak skutki ewentualnych kolizji bywają groźne. Warto o tym pamiętać i zawsze zachowywać ostrożność.

Tekst i zdjęcia: Jakub Sandecki

Dodaj komentarz
Komentarze do artykułów może dodać każdy użytkownik Internetu. Administrator portalu nie opublikuje jednak komentarzy łamiących prawo oraz niemerytorycznych, tj. nieodnoszących się bezpośrednio do treści zawartych w artykule. Nie będą również publikowane komentarze godzące w dobre imię osób czy podmiotów, rasistowskie, wyznaniowe czy uwłaczające grupom etnicznym, oraz zawierają treści nieetyczne albo niemoralne, pornograficzne oraz wulgarne. Z komentarzy zostaną usunięte: reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych, a także linki do stron konkurencyjnych.