Drukuj

monitoring 401776 960 720Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty z Subregionu Centralnego związane z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne. Otrzymają one łącznie 159 mln zł unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

W subregionie centralnym zakończyła się ocena projektów złożonych w konkursie dla działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie. Zarząd wybrał dziewiętnaście inwestycji na łączną kwotę dofinansowania ok. 159 mln zł. W tej kwocie na niskoemisyjny transport zostało przeznaczone 145,4 mln zł, a na wymianę oświetlenia – 13,3 mln zł.

W ramach czternastu wybranych projektów, które dotyczą sfery niskoemisyjnego transportu, powstaną zintegrowane centra przesiadkowe m.in. w powiecie pszczyńskim (dofinansowanie 35,7 mln zł), Chorzowie (dofinansowanie 32 mln zł), Ciasnej (dofinansowanie 10,9 mln zł), Imielinie (dofinansowanie 870 tys. zł), Kochanowicach (dofinansowanie ok. 3 mln zł). W Piekarach Śląskich powstanie węzeł przesiadkowy wraz ze ścieżkami rowerowymi (dofinansowanie 20,6 mln zł), a Zawiercie zakupi tabor autobusowy (dofinansowanie 10,2 mln zł).

Wśród pięciu projektów wybranych do dofinansowania w obszarze zmniejszenia energochłonności oświetlenia miejskiego największa kwota dofinansowania została przyznana Dąbrowie Górniczej (5,8 mln zł), następna gmina to Siemianowice Śląskie (3,6 mln zł).

Do 29 września br. samorządy z Subregionu Zachodniego mogą składać kolejne projekty obejmujące zakup taboru autobusowego, budowę węzłów przesiadkowych, dróg rowerowych, parkingów Park&Ride i Bike&Ride lub budowę systemów miejskich wypożyczalni rowerów. Możliwe jest również sfinansowanie wdrożenia inteligentnych systemów transportowych.

W skali województwa przyznano już łącznie ponad 900 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektów związanych z tworzeniem warunków dla niskoemisyjnego transportu miejskiego oraz wymianą oświetlenia na mniej energochłonne.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego