Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

edroga021Podlaskie projekty, biorące udział w ostatnim konkursie na infrastrukturę drogową w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, znalazły się w pierwszej czwórce najwyżej ocenionych zadań. Tym samym do województwa podlaskiego wpłynie blisko 400 mln zł na kolejne trzy drogowe inwestycje.

Dwie z nich realizowane są przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – to modernizacja ponad czternastu kilometrów odcinka na trasie Markowszczyzna – Łapy i blisko dziewięć kilometrów DW 685 na odcinku Zabłudów – granica gminy. Dofinansowanie otrzymał również białostocki projekt na przebudowę drogi wylotowej na Warszawę.

O wynikach konkursu informowali 1 sierpnia podczas konferencji prasowej w Uhowie Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Stefan Krajewski. W briefingu prasowym wzięli również udział dyrektor PZDW Józef Sulima i samorządowcy z obszarów, przez które przebudowywane drogi przebiegają, wójt gminy Turośń Kościelna Grzegorz Jakuć i sekretarz Miasta Łapy Anna Rutkowska.

- Został rozstrzygnięty kolejny konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia i kolejne pieniądze będą przekazane z funduszy unijnych na budowe dróg - mówił marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński - Jeśli chodzi o samorząd województwa będą to dwie drogi: Markowszczyzna - Łapy, dla której uzyskaliśmy dofinansowanie z POPW w wysokości ponad 172 mln i ponad 44 mln na odcinek od drogi krajowej w Zabłudowie do granic gminy. W sumie samorząd województwa z Programu Polska Wschodnia pozyskał 430 mln zł. Łączna wartość inwestycji to ponad 500 mln zł.

Marszałek przypomniał, że z programu Polska Wschodnia realizowane są już w Podlaskiem inwestycje drogowe na trasie Bialystok- Supraśl i Kleosin - Markowszczyzna.

Łącznie z inwestycjami, które są prowadzone przez Białystok, województwo podlaskie pozyska prawie połowę środków w ramach Programu Polska Wschodnia - ponad 950 mln zł. Łączna wartośc inwestycji prowadzonych przy dofinansowaniu z POPW to 1,1 mld zł.  

To połowa alokacji skierowanej do pięciu województw Polski wschodniej na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej. Całość alokacji to 2,2 mld zł.

- Cieszy nas, że województwo podlaskie spośród pięciu województw Polski wschodniej otrzymuje tyle pieniędzy. To są inwestycjie bardzo potrzebne. Myślę tu o drodze do Łap. Ta droga, która dzisiaj pozostawia wiele do życzenia, będzie przbudowana, stanie się bezpieczniejsza, a należy pmiętać, że jest to trasa, którą codzinnie pokonuje wielu mieszkańców okolicznych miejscowowści udający się do pracy m.in. w Białymstoku - podkreślał członek zarządu Stefan Krajewski - Mam nadzieję, że poprawa warunków transportowych na tej trasie, wpłynie na rozwój Łap.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łapy

Inwestycja polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej z budową obwodnic m. Uhowo, Turośń Dolna i Markowszczyzna. Umożliwi to sprawny przejazd z Łap - najważniejszego i największego miasta w zachodniej części powiatu białostockiego - w kierunku Białegostoku. W ramach inwestycji większa część drogi zostanie istotnie rozbudowana; na znacznej części zmianie ulegnie jej przebieg poprzez budowę obejść trzech miejscowości – Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny.

Zakończenie inwestycji: lipiec 2019 roku.
Przebudowa będzie kosztowała ponad 201 mln zł.
Blisko 172 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 - 2020. Inwestycja to kontynuacja projektu przebudowa DW 678 Białystok - Kleosin.

Przebudowa DW 685 na odcinku Zabłudów DK 19 – granica gminy

Inwestycja obejmuje budowę z rozbudową drogi wraz z obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku o długości ok. 8,5 km. Zadanie w całości zlokalizowane jest w powiecie białostockim na terenie gminy Zabłudów.
Planowana data zakończenia inwestycji: lipiec 2019 roku.

Przebudowa będzie kosztowała ponad 52 mln zł. Blisko 45 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego