Drukuj

plakatW tym roku, po raz drugi, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Policja realizują akcję informacyjno-edukacyjną skierowaną do osób powyżej 60 roku życia – rowerzystów, kierowców i pieszych pod hasłem: 60+ bezpieczni w ruchu drogowym.

Z danych Policji za 2016 r. wynika, że rowerzyści powyżej 60 roku życia byli sprawcami 479 wypadków, zginęło w nich 67 osób, a 427 zostały ranne. Kierowcy samochodów osobowych powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 3419 wypadków, zginęło w nich 255 osób, a 4129 zostało rannych.

Głównym celem akcji jest kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych na drodze oraz podnoszenie świadomości seniorów kierowców, rowerzystów i pieszych w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki akcji seniorzy dowiedzą się jak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawidłowo poruszać się po drodze; jak i kiedy stosować elementy odblaskowe; jak sprawność psychofizyczna wpływa na percepcję i możliwość kierowania pojazdem; jak bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym jako rowerzysta, kierowca i pieszy oraz jak na bezpieczeństwo w ruchu drogowym wpływają zmiany biologiczne i mentalne postępujące z wiekiem.

Na akcję składają się dwa główne działania, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu pięciu wydarzeń plenerowych w formie Miasteczek Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz dziewięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie działania w ramach akcji odbędą się na terenie 5 województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego, łódzkiego i małopolskiego.

Miasteczko Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będzie zawierało: symulator dachowania, symulator zderzeń, symulator refleksu, alkogogle, główne stanowisko informacyjno-edukacyjne, małą ściankę dydaktyczną, planszę wielkoformatową – 10 kroków do bezpieczeństwa na drodze, czarne punkty, warsztat rowerowy. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to element akcji, który pozwoli m.in. na: zapoznanie się lub przypomnienie obowiązujących zasad poruszania się w ruchu drogowym, wskazanie na co należy zwracać uwagę przy korzystaniu z pojazdów, zaprezentowanie przykładów właściwego stosowania elementów odblaskowych i zwrócenie uwagi na zachodzące z wiekiem zmiany fizjologiczne oraz psychomotoryczne wpływające na percepcję i możliwość kierowania pojazdami

Inauguracja akcji z udziałem ministra Andrzeja Adamczyka odbyła się 2 września w miejscowości Klucze, w województwie małopolskim.

Na potrzeby tegorocznej edycji akcji uruchomiony został portal www.SeniorNaDrodze.pl, gdzie znajdują się m.in. zapowiedzi kolejnych wydarzeń realizowanych w ramach akcji wraz z bieżącymi relacjami z ich przebiegu oraz materiały edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Źródło: KRBRD