Drukuj

edroga001Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 otrzyma 296 mln zł dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Całkowity koszt tej inwestycji to ok. 397,5 mln zł.

W zakres inwestycji wchodzi budowa dwóch jezdni obwodnicy, dwóch węzłów (węzeł Żeromskiego i węzeł Reja), przebudowa układu drogowego, budowa trzech wiaduktów, budowa dróg serwisowych, kładki i przejścia podziemnego dla pieszych, sieci kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, urządzeń ochrony środowiska, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowa oświetlenia oraz przebudowa istniejącej infrastruktury. Łączna długość wybudowanych dzięki tej inwestycji dróg krajowych wyniesie 4,68 km. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych odcinków dróg to 0,66 km.

Celem inwestycji jest odciążenie istniejącego układu komunikacyjnego miasta Wałbrzycha. Wszystkie prace mają się zakończyć w grudniu 2021 roku.

Źródło: CUPT