Drukuj

edroga179Warszawa konsekwentnie realizuje działania poprawiające jakość powietrza. Wymiana taboru komunikacji miejskiej, ekodotacje czy systematyczne kontrole pieców to tylko niektóre z narzędzi, które pomagają stolicy w walce o czyste powietrze.

W grudniu 2015 roku Rada m.st. Warszawy przyjęła Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, a wraz z nim wdrożono procedurę informowania mieszkańców w sytuacji pogarszającej się jakości powietrza. Pierwszy raz działania informacyjne podjęto dokładnie rok później (w połowie grudnia 2016 r.). Wtedy, poza komunikatem dla mieszkańców, wprowadzona została również bezpłatna komunikacja miejska.

Warszawski Indeks Powietrza (WIP)
– Trwają ostatnie testy. Do końca października Warszawski Indeks Powietrza powinien zostać przez nas odebrany, a następnie udostępniony mieszkańcom – zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – WIP nie będzie jednak tylko narzędziem informacyjnym dla warszawiaków. Będziemy go również wykorzystywać jako wskaźnik, dzięki któremu podejmować będziemy krótkoterminowe działania mogące szybko poprawić jakość powietrza. Mam tu na myśli m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską czy zmywanie ulic.

Miasto czyni też starania zmierzające do całkowitego zaprzestania używania kotłów opalanych węglem. 1 września rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków na modernizację kotłowni połączoną z likwidacją kotłów i pieców węglowych. Rok 2017 jest pierwszym, w którym tzw. ekodotacje przyznawane są na modernizację kotłowni.

Od grudnia 2016 roku prowadzona jest kampania #Oddychaj Warszawo. Do promocji zmiany zachowań („Komunikacja miejska to najlepszy wybór”, „To czym palisz ma znaczenie”), jak i możliwości uzyskania dotacji wykorzystywane są m.in. ekrany w pojazdach komunikacji miejskiej i na stacjach metra, wielkoformatowe plakaty, reklamy na tyłach autobusów. Ważnym elementem kampanii jest również kolportaż ulotek i działania ekoedukatorów.

Od początku roku do połowy września strażnicy miejscy, w związku z podejrzeniem spalania odpadów (także w piecach domowych), interweniowali 5 834 razy. W wyniku przeprowadzonych interwencji ujawnionych zostało 567 naruszeń prawa, a w przypadku 335 sprawców tychże wykroczeń nałożone zostały mandaty karne o łącznej wysokości blisko 40 tys. zł.

Rozwój komunikacji publicznej i sieci dróg rowerowych
Stolica działa także na rzecz poprawy efektywności energetycznej poprzez budowę ekologicznego transportu publicznego. Na ulicach kursują już hybrydy, autobusy elektryczne i gazowe, a pociągi i tramwaje wykorzystują energię odzyskiwaną podczas hamowania. Do 2030 roku liczba autobusów o napędzie konwencjonalnym w transporcie miejskim zostanie zmniejszona o połowę. Tylko w 2017 roku w Warszawie pojawią się 154 nowe autobusy: 20 elektrycznych i 5 hybrydowych. W przyszłym roku stolica planuje pozyskać 180 pojazdów, w tym 50 nisko- lub zeroemisyjnych. By zachęcić mieszkańców do korzystania z komunikacji miejskiej w obrębie dużych inwestycji i remontów wytyczane są buspasy. Tak stało się w ubiegłym roku na Bemowie Woli przy budowie II linii metra, a także w tym roku w Al. Jerozolimskich – równoległym ciągu komunikacyjnym do remontowanej linii kolejowej. Obecnie trwają analizy, które umożliwią wytyczenia w 2018 roku buspasa w al. Wilanowskiej.

Systematycznie wzrasta popularność roweru jako środka transportu po Warszawie. Przez ostatnie dwa lata ruch rowerowy w stolicy wzrósł o ok. 40 proc. Potwierdzają to dane z Warszawskiego Pomiaru Ruchu Rowerowego 2017. Obecnie w stolicy jest ponad 500 kilometrów dróg rowerowych, w 2017 wybudowano już 16 kilometrów, a w budowie jest kolejnych 40. Codziennie po ulicach Warszawy porusza się około 75 tysięcy rowerzystów. Niesłabnącą popularnością cieszy się również Warszawski Rower Publiczny Veturilo. Obecnie jego system składa się z 343 stacji i ponad 5000 rowerów. W ciągu 5 lat swojego działania jednoślady Veturilo wypożyczono już ponad 11 milionów razy, a obecnie zarejestrowanych jest ponad 400 tysięcy użytkowników systemu.

Uchwała antysmogowa
W październiku br. planowane jest przedłożenie pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały antysmogowej, tak by mogła wejść w życie jeszcze w listopadzie br.

Tylko w 2017 rok na ochronę środowiska przeznaczonych zostało ponad 2 miliardy złotych. Ponad 1,1 miliarda złotych z tej kwoty przeznaczonych jest na ochronę powietrza w Warszawie. Wśród realizowanych za te środki działań znajdują się m.in. rozbudowa II linii metra, zakup niskoemisyjnego taboru komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury rowerowej czy też letnie oczyszczanie ulic. Część z tych pieniędzy przeznaczona jest także na dopłaty do inwestycji polegających na wymianie starych pieców węglowych na nowoczesne źródła ciepła opalane gazem, a także na przyłączenia do warszawskiej sieci ciepłowniczej.

Systematycznie prowadzone jest również zazielenianie stolicy. Zgodnie z przyjętymi założeniami, do końca 2018 roku na ulicach stolicy powinno pojawić się łącznie 18 tys. nowych drzew.

Źródło: UM warszawa