Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

edroga151Wojewoda lubelski wręczył prezydentowi Lublina Krzysztofowi Żukowi umowę dotacji na przebudowę ul. Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Kwota dofinansowania to ponad 2,3 mln zł.

Umowa z miastem Lublin została podpisana w związku z wpisaniem lubelskiego samorządu na listę jednostek zakwalifikowanych do otrzymania dotacji w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Dotacja była możliwa w oparciu o oszczędności, jakie powstały w ramach realizacji zadań tego programu.

Zadanie obejmuje przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino na długości 584 m jako ulicy jednojezdniowej z czterema pasami ruchu po 3,25 m szerokości, budowe ciągów pieszo rowerowych o szerokości 4,5 m, przesunięcie 1 zatoki autobusowej oraz wydłużenie dwóch zatok autobusowych.

Wojewoda podkreślił, że dotację udało się przekazać pomimo problemów proceduralnych. – Lublin jest już w fazie realizacji tej inwestycji i miało również dotację z innych źródeł. Potrzeba było odpowiednich zabiegów, żeby żadne z tych źródeł nie zostało utracone przez miasto, w związku z tym szukaliśmy dobrego rozwiązania i efektem tych rozmów jest dzisiejsze przekazanie środków na tę ważną dla mieszkańców Lublina inwestycję – powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.

Dotacja pochodzi ze środków na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Ogółem w ramach PRGiPID w województwie lubelskim realizowanych będzie 62 zadania – 45 na drogach gminnych oraz 17 na drogach powiatowych. Modernizacją objętych będzie 61 km dróg gminnych oraz 96 km dróg powiatowych. Łączna suma tych inwestycji to 138,1 mln zł (gminy 66,3 mln; powiaty 71,8 mln), natomiast dotacja rządowa wynosi 60,34 mln zł (gminy 30,17 mln; powiaty 30,17 mln).

Źródło: Lubelski Urząd Wojewódzki