Drukuj

dziura drogaPowiat poznański złożył wnioski o dofinansowania w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Do tej pory, dzięki środkom z programu, udało się zainwestować w drogi powiatowe aż 30 milionów złotych. – Jeśli w przyszłym roku otrzymamy dotację z budżetu państwa, przebudujemy kolejne, dwie ważne odcinki na terenie powiatu poznańskiego – zapowiada Jan Grabkowski, starosta poznański. Inwestycje mają pochłonąć blisko 15 mln zł.

Powiat poznański z programów przebudowy dróg korzysta od 2009 roku, czyli od początku jego funkcjonowania. Suma dotychczasowych dofinansowań z budżetu państwa to prawie 30 mln zł. W tym roku pieniądze umożliwiły przebudowę ulicy Poznańskiej w Skórzewie (od ulicy Zakręt do węzła S11) oraz ulicy Grunwaldzkiej w Plewiskach. W przyszłym roku jest szansa na kolejne inwestycje.

Od Więckowic do Lusówka
Pierwsza z nich dotyczy drogi powiatowej 2403P, czyli ulicy Gromadzkiej w Więckowicach na odcinku od Klonowej do skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 oraz drogi powiatowej 2392P na odcinku od „307” do granicy gmin Dopiewo i Tarnowo Podgórne. Łączna długość rozbudowy drogi to około 2,3 km.

– Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi: pieszych, rowerzystów i użytkowników samochodów – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

więckowice - lusówko 1więckowice - lusówko 2więckowice - lusówko 3
W ramach prac na pierwszym z odcinków, czyli w obszarze zabudowanym w Więckowicach (odcinek o długości 1,07 km), wykonany zostanie system odprowadzania wód z pasa drogowego, przebudowane zostaną chodniki, powstaną zatoki autobusowe. Ułożona zostanie także nowa jezdnia bitumiczna, powstaną przejścia dla pieszych (w miejscach niebezpiecznych – z azylami bezpieczeństwa).

Z kolei drugi odcinek drogi powiatowej o długości 1,23 km, znajdujący się po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 307, zostanie zbudowany od podstaw. Nawierzchnię gruntową i częściowo żwirową zastąpi nowa konstrukcja o szerokości 6 m, z warstwą ścieralną i umocnionymi poboczami. Pojawi się tam oznakowanie poziome i pionowe. Droga zostanie odwodniona poprzez budowę przydrożnych rowów.

Wzdłuż drogi, za rowem odwadniającym, powstanie bezpieczny chodnik, po którym będą mogli jeździć rowerzyści.
Wszystkie te prace uzależnione są od uzyskania dofinansowania. W przypadku uzyskania, prace powinny się rozpocząć już wiosną i zakończyć jeszcze w 2018 roku.

8 mln zł na drogę od S11 do Dachowej
Drugą drogą, na przebudowę której powiat poznański złożył wniosek o dofinansowanie, jest droga powiatowa 2477P na odcinku od węzła Gądki do miejscowości Dachowa. Łącznie o długości około 2,3 km.

- Głównym celem inwestycji jest nie tylko poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych, rowerzystów i kierujących pojazdami, ale także polepszenie ich komfortu podróżowania – wyjaśnia Jan Grabkowski.

Prace będą polegać przede wszystkim na wykonaniu nowej konstrukcji jezdni na odcinku od węzła Gądki do ronda w Robakowie. Ma to zwiększyć trwałość jezdni, po której jeżdżą ciężarówki. Wzdłuż drogi powstaną rowy, do których będzie odprowadzana woda opadowa.

s11 - dachowa 1s11 - dachowa 2s11 - dachowa 3
W ramach inwestycji powstaną przejścia dla pieszych z azylami, pojawi się nowe oznakowanie pionowe i poziome.
- Piesi i rowerzyści zyskają nową przestrzeń wyłącznie dla siebie, oddzieloną od jezdni tak zwaną opaską separacyjną – opowiada Marek Borowczak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

Z kolei na odcinku od ronda w Robakowie do Dachowej pojawi się nowa nawierzchnia 6-metrowej jezdni, powstaną chodnik i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Drogowcy planują również budowę rowów odwadniających oraz kanalizacji deszczowej.
Także i w tym przypadku, realizacja jest uzależniona od uzyskania dofinansowania.

O programie
O dofinansowanie w ramach „Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” mogą się starać gminy i powiaty. Maksymalna kwota dofinansowania to 3 mln zł – co może stanowić maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Inwestycje dofinansowane w ramach programu muszą zostać rozpoczęte i zakończone w tym samym roku kalendarzowym. Prace mogą obejmować przebudowę, budowę lub remont drogi, a także inne towarzyszące im prace w pasie drogowym, służące poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczące wyposażenia technicznego dróg. Każdy podmiot może się starać o maksymalnie dwa dofinansowania w roku.

Źródło: Powiat Poznański