Drukuj

edroga344Podkarpackie samorządy podpisały listy intencyjne na budowę łączników autostradowych w Pilźnie, Kolbuszowej i Ropczycach, a także na nową drogę Miejsce Piastowe – Sanok. Do podpisania porozumień doszło podczas konferencji „Teraźniejszość i przyszłość zrównoważonego układu komunikacyjnego Podkarpacia”.

- Doszło do podpisania listów intencyjnych z samorządami województwa podkarpackiego, które są zlokalizowane przy autostradzie A4. To m.in. powiat dębicki, strzyżowski, kolbuszowski, ropczycko-sędziszowski. Powstanie nowych łączników skomunikuje lepiej te tereny z resztą regionu. Również podpisaliśmy list, który dotyczy inwestycji drogowej od zjazdu w Pilźnie w kierunku Miejsca Piastowego, a stamtąd do Sanoka – mówił wicemarszałek Bogdan Romaniuk, który w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego podpisywał listy z przedstawicielami lokalnych samorządów.

Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Kolbuszowa

Węzeł autostrady A4 Kolbuszowa ma zostać usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 987 relacji Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania skróci odległość dojazdu z autostrady A4 do Kolbuszowej i południowej części powiatu tarnobrzeskiego o ok. 25 km. inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Kolbuszowa SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta zwiększy dostępność komunikacyjną północno- zachodnią części województwa poprzez połączenie z DK 9, na trasie której zlokalizowana jest Nowa Dęba, ośrodek przemysłowy o dużym potencjale rozwojowym, posiadający tereny należące do Tarnobrzeskiej SSE EURO-PARK WISŁOSAN, w pobliżu którego znajduje się poligon Sił Zbrojnych RP.

Samorządy zadeklarowały, że dołożą wszelkich starań w celu: przygotowania i sfinansowania wstępnej koncepcji na realizację zadania z analizą środowiskowo - finansową i inicjowania działań mających wpływ na realizację zadania.

Budowa nowego węzła autostrady A4 – węzeł Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94 w ciągu DK 73

Projekt przewiduje budowę nowego węzła Pilzno oraz łącznika drogowego od węzła do DK 94, łączącej się w Pilznie z DK 73. Zadanie to jest rozszerzeniem zakresu rozbudowy DK 73 na odcinku Jasło-Pilzno będącego w trakcie przygotowania przez GDDKiA.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 z DK 73, a dalej w kierunku południowym z drogami krajowymi nr 28 i nr 84, łączącymi komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do wymienionych miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych, jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie, tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Budowa nowego węzła Autostrady A4 – węzeł Ropczyce

Projekt przewiduje budowę nowego węzła Ropczyce, który zostanie usytuowany na przecięciu autostrady A4 z drogą wojewódzką nr 986 relacji Tuszyna - Ropczyce - Wiśniowa. Realizacja węzła umożliwi bezpośrednie połączenie DW 986 w kierunku północnym z DW 985 relacji Nagnajów - Baranów Sandomierski - Mielec – Dębica, a w kierunku południowym z miastem Ropczyce oraz DW 988 relacji Babica - Strzyżów - Warzyce. W ramach inwestycji przewiduje się wstępnie budowę węzła typu „karo” poprzez budowę łączników zjazdowych i rond na drodze wojewódzkiej.

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania autostrady A4 miasta Ropczyce, ośrodka powiatowego o charakterze przemysłowym i dużym potencjale rozwojowym.

Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do autostrady A4 istniejących terenów przemysłowych i inwestycyjnych w tym Podstrefy Ropczyce i Podstrefy Ostrów SSE EURO-PARK MIELEC. Inwestycja ta jest najkrótszym skomunikowaniem autostrady A4 z południową i północno-zachodnią częścią województwa poprzez drogi wojewódzkie: nr 985 w kierunku Mielca, następnie Tarnobrzega oraz nr 986 i 988 w kierunku Jasła następnie Krosna.

Budowa nowej drogi dwujezdniowej na odcinku: Miejsce Piastowe – Sanok o parametrach drogi klasy GP w ciągu DK 28

Realizacja zadania doprowadzi do bezpośredniego skomunikowania S19 z miastem Sanok, a tym samym połączy komunikacyjnie miasta: Jasło, Krosno, Rymanów, Sanok, Zagórz, Lesko, Ustrzyki Dolne. Wskazana inwestycja poprawi dostępność komunikacyjną do miast pełniących funkcje przemysłowe i turystyczne oraz do polsko – słowackich i polsko – ukraińskich przejść granicznych, jak również polepszy warunki rozwoju obszarów atrakcyjnych turystycznie tj. Beskidu Niskiego i Bieszczad oraz miejscowości uzdrowiskowych, zlokalizowanych w południowej części województwa. Przyczyni się również do usprawnienia łączności transportowej pomiędzy S19 i A4 a terenami przemysłowymi i inwestycyjnymi południa województwa w tym Podstrefą Sanok, Podstrefą Zagórz, Podstrefą Krosno oraz Podstrefą Jasło.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego