Drukuj

budowa 05Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 października 2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

Wydana decyzja obejmuje budowę bezkolizyjnego węzła drogowego Lipno, który powstanie na skrzyżowaniu projektowanej drogi S5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 (po zrealizowaniu inwestycji stanie się z mocy prawa drogą wojewódzką). Inwestycja jest realizowana w systemie „projektuj i buduj”, a decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że wykonawca jest uprawniony do rozpoczęcia budowy.

- Węzeł Lipno to kolejny fragment kluczowej dla Wielkopolski inwestycji drogowej. Nie będzie przesadą, gdy powiem, że S5 stanie się drogową tętnicą dla naszego województwa, dlatego tak priorytetowe jest możliwie szybkie sfinalizowanie całości inwestycji - mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann.

Węzeł Lipno jest elementem większego odcinka drogi S5, tj. odcinka węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko, którego realizacja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontraktowa kwota brutto wynosi ponad 303 mln zł.

Źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki