Drukuj

edroga165Na Śląsku zapoczątkowano współpracę na rzecz racjonalnego wykorzystania zasobów przestrzeni i krajobrazu województwa w ramach Forum Przestrzeni.

 

List intencyjny w sprawie powołania Forum Przestrzeni podpisano w Katowicach. Forum ma być wieloletnią inicjatywą obejmującą działania z zakresu promocji, edukacji i wymiany wiedzy, mającą na celu zrównoważone wykorzystanie nieodnawialnego dobra, jakim są zasoby przestrzeni województwa śląskiego. Sygnatariuszami listu, obok województwa śląskiego, były uczelnie i stowarzyszenia z regionu.

- Planowanie przestrzenne jest jednym z kluczowych działań dla rozwoju. Trzeba pamiętać, że przestrzeń jest zasobem nieodnawialnym i jeśli coś zniszczymy dzisiaj, nie będzie nam dane tego naprawić. Złe planowanie generuje ogromne koszty, nie tylko te ekonomiczne, ale również, o czym nie zawsze zdajemy sobie sprawę, na przykład zdrowotne. Wymiana starych pieców i zakaz używania złej jakości paliw to istotne działania, jednak w walce ze smogiem pierwszym krokiem powinno być dobre planowanie przestrzenne – mówił Henryk Mercik, członek zarządu województwa śląskiego.

Jak podkreślał, to na samorządzie wojewódzkim spoczywa odpowiedzialność za jakość przestrzeni w regionie, stąd potrzeba zacieśnienia działań w tym zakresie. Istotnym wyzwaniem będzie zmiana świadomości w społeczeństwie i uwrażliwienie mieszkańców na problematykę ładu przestrzennego.

Forum ma być platformą współpracy ze środowiskiem naukowym i branżowym. W celu informacyjnym uruchomiony zostanie portal internetowy, organizowane będą szkolenia, konferencje, warsztaty i konkursy na temat przestrzeni. Działania w ramach forum adresowane są do społeczności województwa śląskiego, środowisk samorządowych i służb planistycznych oraz organizacji pozarządowych. Poprzez Forum Przestrzeni samorząd województwa chce realizować swoje ustawowe zadania związane z wymianą wiedzy, edukacją i promocją w zakresie kształtowania i utrzymania ładu przestrzennego w regionie.

Deklarację współpracy w ramach Forum Przestrzeni podjęły uczelnie zajmujące się kształceniem na kierunkach związanych z gospodarką przestrzenną oraz stowarzyszenia i związki zawodowe: Politechnika Śląska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowicki Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, Katowicki Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, Śląska Okręgowa Izba Architektów i Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Realizacja forum będzie koordynowana przez Biuro ds. Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego