Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

lopata17 stycznia w miejscowości Mątwica k. Łomży rozpoczęto pracę nad przebudową drogi wojewódzkiej nr 645 Łomża - Nowogród. Przebudowana droga poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego i wpłynie na rozwój subregionu łomżyńskiego.

 

- Rozpoczynamy inwestycję długo oczekiwaną. Łączy ona nie tylko województwo podlaskie z warmińsko-mazurskim, ale prowadzi jeszcze dalej, w kierunku Pomorza. Droga jest bardzo ważna z punktu widzenia transportu pasażerskiego, jak i towarowego. Mam nadzieję, że jej modernizacja stanie się impulsem do rozwoju Łomży i całego subregionu – powiedział marszałek województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Prace nad budową i rozbudową drogi wojewódzkiej Łomża - Nowogród rozpoczęły się kilka dni temu. Ich zakończenie przewidywane jest na listopad 2019 roku. Na odcinku 10,3 km powstanie nowa siedmiometrowa nawierzchnia, ciąg pieszo-rowerowy czy przepusty. Przebudowane będą również zatoki autobusowe i skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi. Zadanie obejmuje ponadto budowę obwodnicy Starych Kupisk. Całkowita wartość inwestycji przekroczy 53 mln zł. Ponad 32 mln pochodzi z dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Resztę środków dołożył samorząd z budżetu województwa.

Niemal w tym samym czasie będzie realizowane inne zadanie - przebudowa odcinka ulicy Nowogrodzkiej (od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do granicy miasta), wchodzącego również w skład drogi wojewódzkiej nr 645. Przedsięwzięcie pochłonie 11,5 mln zł, 85 proc. środków Łomża pozyskała z RPO WP 2014-2020.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego