Drukuj

edroga283GDDKiA podpisała umowy na wykonanie elementów koncepcji programowej dla rozbudowy DK7 na odcinku Płońsk – Czosnów oraz S19 na odcinku od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Obie koncepcje powstaną za ok. 8,5 mln zł.

 

Małopolskie

- Droga ekspresowa S7 to jeden z kluczowych korytarzy transportowych na osi północ-południe. Docelowo skomunikuje polskie porty z Warszawą i południem kraju, a dalej z południem Europy. Umowa oznacza kolejny etap realizacji tej ważnej inwestycji - podkreślił wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Wartość zadania wynosi ok. 4,7 mln zł, a czas realizacji to 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę ekspresową. Wykonane zostaną badania konstrukcji mostu przez Wisłę. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Przebieg trasy:
- długość: ok. 35 km,
- przekrój: 2 jezdnie po 3 pasy ruchu,
- powiaty i gminy: powiat płoński (gmina Płońsk i gmina Załuski) i powiat nowodworski (gmina i miasto Zakroczym, gmina Nowy Dwór Mazowiecki, gmina Czosnów),
- węzły: Poczernin, Przyborowice, Załuski, Ostrzykowizna, Modlin, Błonie.

Planowany harmonogram realizacji:
- marzec 2019 r. ogłoszenie przetargu w systemie "Projektuj i Buduj",
- grudzień 2019 r. podpisanie umowy z wykonawcą,
- maj 2021 r. – czerwiec 2023 r. realizacja robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi 1,7 mld zł.

Lubelskie

- Droga ekspresowa S19, czyli polska część szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, to priorytet rządu Prawa i Sprawiedliwości. Cała inwestycja ma zapewnione finansowanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych. Cieszę się, że przystępujemy do kolejnego jej etapu, tym razem dla odcinka na północ od Lublina – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Projektant, w oparciu o decyzję środowiskową i ustalony nią przebieg przyszłej S19, przygotuje koncepcję programową 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Dokumentacja będzie zawierała różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych). W ramach umowy, wartej ponad 3,8 mln zł, wykonawca przeprowadzi również badania geologiczne w terenie. Na realizację koncepcji programowej będzie miał 23 miesiące, kolejne dwa na opracowanie dokumentacji przetargowej i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj. Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację przewidziano na lata 2020-2024.

W ramach inwestycji przebudowane zostanie obecne obejścia Lubartowa. Powstanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK 19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19 pobiegnie nowym śladem omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa węzeł Niemce Południe.

***

Obecnie w przygotowaniu jest już cały odcinek przyszłej S19 od granicy z województwem mazowieckim do obwodnicy Lublina. W grudniu ubiegłego roku podpisano umowy na opracowanie koncepcji programowych dla sześciu odcinków realizacyjnych o łącznej długości ponad 81 km pomiędzy granicą województw a węzłem Lubartów Północ. Teraz zawarto umowę na dalszy odcinek do obwodnicy Lublina. Zgodnie z PBDK 2014 – 2023 (z perspektywą do 2025) budowa tych odcinków ma zakończyć się w 2024 roku.

Z końcem października ub.r. zawarto umowy na realizację w trybie projektuj i buduj trzech odcinków S19 od końca obwodnicy Kraśnika do węzła Lasy Janowskie (łącznie 33 km). Wykonawcy pracują już nad dokumentacją potrzebną do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Po uzyskaniu ZRID rozpoczną budowę.

W lutym GDDKiA planuje podpisanie umów na kolejne trzy odcinki realizacyjne od końca obwodnicy Lublina do końca obwodnicy Kraśnika (łącznie ok. 42 km). Ich budowa potrwa do połowy 2021 roku.

Źródło: MI