Drukuj

DSC01128 4147x3110To pierwszy etap rozstrzygnięcia przez zarząd województwa opolskiego konkursu w ramach RPO na przebudowę i rozbudowę dróg lokalnych. W tym etapie dofinansowanie otrzyma sześć projektów, których łączna wartość przekracza 73,5 mln zł. Ich dofinansowanie unijne wyniesie 47,4 mln zł, ale jest szansa na drugie tyle i dofinansowanie kolejnych inwestycji.

 

Jak mówił na konferencji prasowej marszałek Andrzej Buła, w tym konkursie aż 15 projektów uzyskało oceny merytoryczne powyżej 50% i dlatego zarząd województwa dopełni starań, by dofinansowanie otrzymały kolejne w rankingu projekty. Na razie pieniędzy starczyło na sześć pierwszych, ale zarząd będzie prowadził rozmowy z Komisją Europejską, by przesunąć na ten konkurs dodatkowe pieniądze.

- To bardzo ważne projekty, najczęściej poprowadzenie odcinków dróg po nowym śladzie, co odciąży centra miast i wpłynie na komfort życia. Dlatego też w sposób formalny i zgodnie ze wszystkimi procedurami będziemy chcieli zwiększyć pulę dofinansowania – mówi marszałek.

Szymon Ogłaza, członek zarządu województwa podkreśla, że większość tych inwestycji będzie realizowana w partnerstwie z innymi samorządami. Najczęściej są to projekty na poprawę infrastruktury drogowej wokół terenów inwestycyjnych, co było jednym z kryteriów tego konkursu. – Były dwa najważniejsze elementy tego konkursu – pierwszym było wpisanie się inwestycji w sieć dróg w regionie, drugim – jej znaczenie dla rozwoju gospodarczego województwa – dodaje.

Jakie projekty będą realizowane?
1. Gmina Kędzierzyn-Koźle - skomunikowanie terenu inwestycyjnego „Koźle Port” poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą – projekt realizowany wspólnie z województwem opolskim, bo to budowa drogi gminnej i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką – dofinansowanie unijne w kwocie 1 637 457,26 zł.
2. Gmina Ujazd - partnerstwo na rzecz uzbrojenia terenów inwestycyjnych w infrastrukturę drogową w gminach: Ujazd, Reńska Wieś i Skarbimierz – to niemal 5,5 km przebudowanych dróg w trzech gminach – dofinansowanie w kwocie 17 187 319,29 zł.
3. Gmina Strzelce Opolskie - przebudowa głównego ciągu komunikacyjnego na terenie Strefy Ekonomicznej w Strzelcach Opolskich – projekt w partnerstwie z Powiatem Strzeleckim – dofinansowanie w kwocie 2 128 457,29 zł.
4. Miasto Opole - przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – to w sumie ponad 8,8 km dróg na terenie trzech gmin (przebudowa infrastruktury w Parku Przemysłowym Metalchem, rozbudowa dróg gminnych w Chróścicach i drogi w Tarnowie Opolskim) dofinansowanie w kwocie 21 040 092,76.
5. Powiat Głubczycki - przebudowa drogi powiatowej nr 1201O na odcinku Głubczyce - Bogdanowice - projekt w partnerstwie z gminami Głubczyce i Branice, obejmie 4,44 km dróg - dofinansowanie 3 055 276,36 zł
6. Gmina Kędzierzyn-Koźle - zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego – dofinansowanie unijne w kwocie 2 300 441,18 zł.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego