Drukuj
contentmap_plugin
made with love from Appartamenti vacanza a Corralejo - Fuerteventura

edroga1151 marca br. podpisano umowy na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla dwóch odcinków drogi ekspresowej S19 o łącznej długości 33,1 km. Koncepcja dla odcinka w. Domaradz - w. Miejsce Piastowe (22,7 km) powstanie w ciągu 22 miesięcy za kwotę 9,3 mln zł, natomiast dla odcinka w. Miejsce Piastowe - w. Dukla (10,4 km) w ciągu 19 miesięcy za kwotę 4,5 mln zł.

 

W ramach podpisanych umów wykonawca:
- opracuje koncepcję programową, w tym m. in. analizę i prognozę ruchu, wariantowe rozwiązania techniczne planowanej drogi wraz z obiektami inżynierskimi, plan działań ratowniczych dla stadium koncepcji programowej, opracowania ekonomiczno-finansowe, analizę zagrożenia powodziowego, organizację i bezpieczeństwo ruchu oraz analizę wielokryterialną;
- wykona kompleksowe rozpoznanie geologiczne w tym m.in. opracuje opinię geotechniczną, dokumentację hydrogeologiczną, dokumentacje geologiczno-inżynierską, dokumentację badań podłoża gruntowego oraz będzie prowadził monitoring występujących na tym odcinku osuwisk i monitoring hydrogeologiczny;

Koncepcja programowa doprecyzuje dotychczas wypracowane przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem jej będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących preferencji GDDKiA dla etapu projektu budowlanego odnośnie docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji. Rozwiązania projektowe koncepcji pozwolą na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, w oparciu o który zostanie wyłoniony przyszły wykonawca drogi ekspresowej S19.

Odcinki drogi ekspresowej S19 od węzła Domaradz przez węzeł Miejsce Piastowe do węzła Dukla o łącznej długości 33,1 km, stanowiące część szlaku Via Carpatia, przewidziane są do realizacji w systemie „projektuj-buduj”. Droga będzie posiadać przekrój poprzeczny dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Przebieg S19 będzie zgodny z wariantem, dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w listopadzie 2015 roku wydał decyzję środowiskową.

Aktualnie trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty dla ostatniego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła „Dukla” do Barwinka o długości ok. 18,3 km.

Źródło: GDDKiA